No. 1/2008


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 1/2008


O moim nauczycielu Profesorze Witoldzie Orłowskim i szpitalu, którego jest Patronem
Ryszard Brzozowski – s. 4-7

Witamina D i osteoporoza
Vitamin D and osteoporosis
Agnieszka Jasik, Marek Tałałaj, Marzanna Paczyńska, Magdalena Walicka, Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 8-13

Niedobór witaminy D – problem społeczny
Vitamin D deficiency – public health problem
Magdalena Walicka, Agnieszka Jasik, Marzanna Paczyńska, Michał Wąsowski, Marek Tałałaj, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 14-22

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych
Progres in the diagnosis and treatment of neurological diseases
Urszula Fiszer, Joanna Jędrzęjczak, Witold Palasik – s. 23-29

Nawroty w chorobie Leśniowskiego-Crohna w zależności od czasu operacji, lokalizacji zmian, fenotypu choroby i wieku operowanych pacjentów. Materiał własny
Reccurences of Leśniowski-Crohn disease related to localization of the changes, a type of disease and the patients’s age. Own experience
Krzysztof Bielecki, Lech Baczuk – s. 30-35

20 lat doświadczeń mikrochirurgicznych rekonstrukcji palców rąk palcami stóp
Toe-to-hand transfers – a 20-year experience
Marek Molski – s. 36-41

Jaskra pierwotna otwartego kąta i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako główne przyczyny nieodwracalnej utraty wzroku we współczesnym świecie. Nowe możliwości diagnostyki i terapii
Primary open angle glaucoma and age-related macular degeneration as the leading causes of irreversible blindness in contemporary world. New methods of diagnosis and therapy
Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jaromir Wasyluk – s. 42-48

Wartość wczesnej, ponownej elektroresekcji przezcewkowej (reTURbt) w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego grupy średniego ryzyka
The value of the early transurethral re-resection of bladder tumor (reTURbt) in the treatment of the medium risk group of superficial bladder cancer
Dariusz Kraśniewski, Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Jacek Kuczera, Adam Gajda, Tomasz Bużański, Robert Dobosz, Jan Faryna – s. 49-52

Historia rozwoju ultrasonografii położniczo-ginekologicznej w Szpitalu im. Profesora Witolda Orłowskiego w Warszawie
History of development of obstetric and gynaecological ultrasonography in Profesor Witold Orlowski Hospital in Warsaw
Jerzy Garwoliński, Tomasz Roszkowski, Piotr Kretowicz, Romuald Dębski, Anna Kucińska-Chahwan, Waldemar Czerwoniec, Andrzej Wierzbicki, Tomasz Duchiński, Krzysztof Popkowski, Leszek Greń – s. 53-57

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 59-60