No. 1/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 01/2011


 
ORIGINAL PAPERS

Laparoskopowa kardiomiotomia sposobem Hellera z fundoplikacją sposobem Dora w leczeniu achalazji przełyku – wyniki odległe
Laparoscopic Heller miotomy with Dor fundoplication in the management of achalasia – long-term outcome
Adam Ciesielski, Wiesław Tarnowski, Aleksander Grous, Naser Dib – s. 4-9

Skuteczność i bezpieczeństwo laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka w chirurgicznym leczeniu otyłości – wyniki wstępne
Efficacy and safety of laparoscopic sleeve gastrectomy as a surgical treatment for obesity – initial results
Artur Binda, Naser Dib, Wiesław Tarnowski – s. 10-15

Ocena wyników leczenia przepuklin brzusznych metodą laparoskopową – pierwsze wyniki
Evaluation of ventral hernia laparoscopic repair – first results
Aleksander Grous, Wiesław Tarnowski – s. 16-19

Wczesne wyniki operacji laparoskopowych u chorych leczonych z powodu guzów jelita grubego
Early results of laparoscopic operations due to colorectal tumours
Wiesław Tarnowski, Piotr Kamiński, Mariusz Uryszek – s. 20-25

Retrospektywna ocena przebiegu leczenia i powikłań wyłuszczenia mięśniaków macicy drogą laparoskopii i laparotomii
The retrospective evaluation of uterine fibroids removal through laparoscopy or conventional laparotomy
Ewa Surynt, Kornelia Tomaszewska, Magdalena Czekańska, Grzegorz Jakiel – s. 26-29

Technika wyłuszczenia gruczolaka stercza metodą laparoskopii przedotrzewnowej – doświadczenia własne na podstawie pierwszych 66 przypadków
The technique of laparoscopic extraperitoneal simple prostatectomy (adenomectomy) – first experience based on 66 consecuitive cases
Piotr L. Chłosta, John Varkarakis, Tomasz Drewa,, Paweł Olejniczak, Mateusz Obarzanowski, Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka – s. 30-33


REVIEW PAPERS

Techniki minimalnie inwazyjne w chirurgii tarczycy
Minimally invasive techniques in thyroid surgery
Sergiusz Durowicz, Ireneusz Kozicki, Wiesław Tarnowski – s. 34-41

Czynniki sprzyjające jatrogennym urazom dróg żółciowych podczas cholecystektomii laparoskopowej i sposoby w ich zapobieganiu
Bile duct injury complicating laparoscopic cholecystectomy: risk factors and prevention
Ireneusz Kozicki, Sergiusz Durowicz, Wiesław Tarnowski – s. 42-48

Laparoskopia w chirurgii nieswoistych chorób zapalnych jelit
Laparoscopy in surgery of inflammatory bowel disease
Katarzyna Borycka-Kiciak, Łukasz Janaszek, Adam Kiciak, Wiesław Tarnowski – s. 49-56

Zakażenie Clostridium difficile jako czynnik ryzyka w chirurgii
Clostridium difficile infection as a risk factor in surgery
Krzysztof Bielecki – s. 57-63

Leczenie endoskopowe mięśniaków macicy
Surgical treatment of uterine fibroids
Ewa Surynt, Magdalena Czekańska, Kornelia Tomaszewska, Grzegorz Jakiel – s. 64-67

Macierzyste komórki nowotworowe raka stercza. Potencjalne nowe kierunki w leczeniu chorych z procesem rozsianym oraz implikacje dotyczące raka miejscowo zaawansowanego
Prostate cancer stem cells. Potential new directions for the treatment of disseminated disease and implications related to locally advanced prostate cancer
Tomasz Drewa,, Piotr L. Chłosta – s. 68-76

Komentarz do prac
– s. 77

Comment
– s. 78

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 79