No. 12/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  12/2015

Endokrynologia/Endocrinology


The issue devoted to endocrinology has been prepared by prof. Wojciech Zgliczyński, Head of Department of Endocrinology, Centre of Postgraduate Medical Education in Bielański Hospital in Warsaw.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Multicenter clinical and immunological study on Addison’s disease in Poland
Wieloośrodkowe kliniczne i immunologiczne badania u osób z chorobą Addisona w Polsce
Anna A. Kasperlik-Załuska, Lucyna Papierska, Wojciech Jeske, Renata Kapuścińska, Barbara Czarnocka – p. 816-819
Evaluation of vitamin D status in pregnant women in Warsaw – preliminary report
Ocena zaopatrzenia kobiet ciężarnych w witaminę D w aglomeracji warszawskiej – doniesienie wstępne
Joanna Misiorowska, Jacek M. Witwicki, Waldemar Misiorowski, Romuald Dębski, Wojciech Zgliczyński – p. 820-824
A comparison of single-dose effects of short acting somatostatin analogs: octreotide vs pasireotide in patients with acromegaly
Porównanie skuteczności jednorazowego podania krótkodziałających analogów somatostatyny: oktreotydu i pasireotydu u pacjentów z akromegalią
Agnieszka Majos, Maria Stelmachowska-Banaś, Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński – p. 825-828

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Leczenie substytucyjne niedoczynności kory nadnerczy – jak leczyć skutecznie i bezpiecznie
Hormonal replacement in adrenal insufficiency – how to treat effectively and safely
Lucyna Papierska, Danuta Kowalska – p. 829-834
Leczenie hormonami tarczycy – czy to wyzwanie?
Treatment with the thyroid hormone – is it a challenge?
Helena Jastrzębska – p. 835-838
Profilaktyka niedoboru jodu
Iodine prophylaxis
Małgorzata Gietka-Czernel – p. 839-845
Guzy szyszynki
Pineal tumors
Agnieszka Baranowska-Bik, Wojciech Zgliczyński – p. 846-851
Interventional treatment for type 2 diabetes
Interwencyjne leczenie cukrzycy typu 2
Jarosław Kozakowski – p. 852-857
Parathormon i aldosteron a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
Parathyroid hormone and aldosterone and the risk of coronary-vascular diseases
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – p. 858-861
Diagnostic imaging of medullary thyroid cancer
Diagnostyka obrazowa raka rdzeniastego tarczycy
Magdalena Kochman – p. 862-868

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Iatrogenic hypoparathyroidism – not only after thyroid surgery…
Jatrogenna niedoczynność przytarczyc – nie tylko strumektomia…
Agnieszka Łebek-Szatańska, Waldemar Misiorowski, Wojciech Zgliczyński – p. 869-873
Fetal goiter diagnosed on routine ultrasonographic assessment – case report
Wole u płodu wykryte w trakcie przesiewowych badań ultrasonograficznych – opis przypadku
Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Romuald Dębski – p. 874-876

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński – p. 877
Comment
prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD – p. 878

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACA POGLĄDOWA/REVIEW PAPER

Leczenie farmakologiczne osteoporozy w Polsce – dostępność, przyczyny braku jego wdrażania
Treatment of osteoporosis in Poland – availability and reasons for lack of implementation
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Piotr Głuszko, Janusz Badurski, Edward Czerwiński, Krystyna Księżopolska-Orłowska, Roman Lorenc, Wojciech Marczyński, Marek Bolanowski, Mirosław Jabłoński, Witold Tłustochowicz – p. 879-885

RECENZENCI/REVIEWERS

Lista Recenzentów w roku 2015
Reviewers list in 2015
prof. dr hab. med. Ryszard Brzozowski – p. 886


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.