No. 2/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 02/2010


 

Życiorys prof. dra hab. med. Adama Grucy (1893-1983)
Prof. dr med. Stefan Malawski – s. 108


ORIGINAL PAPERS

Zastosowanie zespoleń śródszpikowych w złamaniach wielopoziomowych i wieloodłamowych podudzia
Intramedullary fixation in the treatment of multi-level and comminuted tibia fractures
Bogumił Leszczyński, Rafał Kamiński, Cezary Walczyński, Andrzej Suwara, Marcin Wąsowski, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski – s. 114

„Kolano pływające”, czyli jednostronne złamania uda i podudzia
“Floating knee”, ipsilateral fractures of femur and tibia
Bogumił Leszczyński, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski, Jan Orłowski – s. 119

Wyniki leczenia niestabilności przedniej stawów kolanowych z zastosowaniem endoprotezy Leeds-Keio
Results of Leeds-Keio prosthesis application in the treatment of anterior knee instability
Marcin Wąsowski, Maciej Płończak, Jacek Mazek, Piotr Malawski, Rafał Kamiński, Maciej Langner, Stanisław Pomianowski – s. 128

Leczenie złamań kości przedramienia gwoździem śródszpikowym ryglowanym
Intramedullary nail fixation of ulna and radius fractures
Andrzej Suwara, Waldemar Rylski, Rafał Kamiński, Bogumił Leszczyński, Maciej Makowski, Cezary Walczyński, Stanisław Pomianowski – s. 133


REVIEW PAPERS

Zastosowanie gwoździ śródszpikowych w leczeniu złamań i stawów rzekomych kości ramiennej
Intramedullary fixation of humeral fractures and non-unions of humerus
Maciej Makowski, Daniel Kowalski, Rafał Kamiński, Cezary Walczyński, Bogumił Leszczyński, Andrzej Suwara, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski – s. 137

Intramedullary nail fixation of intertrochanteric fractures
Leczenie złamań przezkrętarzowych kości udowej metodą osteosyntezy śródszpikowej
Rafał Kamiński, Cezary Walczyński, Maciej Makowski, Bogumił Leszczyński, Andrzej Suwara, Marcin Wąsowski, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski – s. 141

Intramedullary Nailing of Femoral Shaft Fractures Review of Locking Techniques
Leczenie złamań trzonu kości udowej gwoździem śródszpikowym blokowanym omówienie sposobów ryglowania
Marcin Błoński, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski – s. 147

Koncentraty płytkowe zawierające czynniki wzrostu, jako nowa, obiecująca technika poprawy gojenia kości i tkanek miękkich w chirurgii ortopedycznej wprowadzenie do zagadnienia
Platelet concentrates, as new and promising agent in the orthopedic surgery an introduction
Piotr Chomicki-Bindas, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski – s. 153

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Stanisław Pomianowski – s. 158

Comment
Prof. dr hab. med. Stanisław Pomianowski – s. 159


OTHER ARTICLES

Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych wytyczne
Vitamin D supplementation in adults guidelines
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Magdalena Walicka, Marek Tałałaj, Wanda Horst-Sikorska, Magdalena Ignaszak-Szczepaniak, Ewa Sewerynek – s. 160


ORIGINAL PAPER

Występowanie czynników ryzyka miażdżycy i skuteczność profilaktyki wtórnej u pacjentów po 60. roku życia po ostrym zespole wieńcowym
Prevalence of coronary risk factors and efficiency of secondary prevention in patients over 60. years of aged after acute coronary syndrome
Jolanta Wołkanin-Bartnik, Hanna Pogorzelska – s. 167

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 102