No. 3/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  3/2016

Co nowego w chirurgii?/What’s new in surgery


The issue devoted to surgery has been edited by prof. Krzysztof Bielecki from Department of General Surgery and Coloproctology, Solec Hospital in Warsaw.

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Co nowego w chirurgii ogólnej?
What’s new in general surgery?
Krzysztof Bielecki – p. 144-153
What’s new in miniinvasive surgery?
Co nowego w chirurgii małoinwazyjnej?
Wiesław Tarnowski, Karolina Wawiernia – p. 154-158
Co nowego w chirurgii onkologicznej?
What’s new in surgical oncology?
Andrzej Kurylcio, Jerzy Mielko, Karol Rawicz-Pruszyński, Robert Sitarz, Wojciech P. Polkowski – p. 159-165
What’s new in plastic surgery?
Co nowego w chirurgii plastycznej?
Bartłomiej Noszczyk – p. 166-171
What’s new in coloproctology?
Co nowego w koloproktologii?
Zbigniew Lorenc, Wiktor Krawczyk – p. 172-176
Recent advances in the diagnosis, management and treatment of the most common urological disorders
Najnowsze osiągnięcia diagnostyczne i terapeutyczne najczęstszych chorób urologicznych
Mikołaj Przydacz, Łukasz Belch, Tomasz Gołąbek, Sebastian Piotrowicz, Piotr L. Chłosta – p. 177-181
What’s new in orthopedics and traumatology?
Co nowego w ortopedii i traumatologii narządu ruchu?
Wojciech J. Marczyński – p. 182-186
Leczenie żywieniowe w oddziale chirurgii
Nutritional treatment in sugery
Jacek Sobocki – p. 187-189

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki – p. 190
Comment
prof. Krzysztof Bielecki, MD, PhD – p. 191

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL PAPER

Early assessment of donor CD34+ positive cells chimerism after allogeneic stem cell transplantation in acute myeloid leukemia/myelodysplastic syndrome patients – pilot study
Wczesna ocena chimeryzmu w komórkach CD34+ dodatnich u chorych z ostrą białaczką szpikową/zespołem mielodysplastycznym poddanych allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych – doniesienie wstępne
Patrycja Zielińska, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Monika Dzierżak-Mietła, Anna Koclęga, Krzysztof Białas, Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Krystyna Jagoda, Agnieszka Karolczyk, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – p. 192-196

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Ostre zapalenie trzustki – choroba, która wciąż nas zaskakuje. Opis przypadku
The acute pancreatitis – the condition full of surprises. The case analysis
Łukasz Piskorz, Beata Piskorz, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński – p. 197-202