No. 3/2008


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 03/2008


Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu policystycznych jajników
Progress in the diagnosis and treatment of Polycystic Ovary Syndrome
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 148-153

Progesteron – neurosteroid syntetyzowany w układzie nerwowym
Progesterone – neurosteroid synthesized in nervous system
Urszula Stopińska-Głuszak, Elżbieta Wasilewska-Dziubińska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 154-158

Rak gruczołu piersiowego: epidemiologia i patogeneza
Mammary gland cancer – epidemiology and pathogenesis
Urszula Stopińska-Głuszak, Olgierd Głuszak – s. 159-164

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu niedoboru testosteronu
Progress in evaluation and treatment of testosterone deficiency syndrome
Michał Rabijewski – s. 165-173

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu ginekomastii
Progress in the diagnosis and treatment of gynecomastia
Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński – s. 174-183

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu pierwotnej nadczynności przytarczyc
Progress in the diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism
Waldemar Misiorowski – s. 184-190

Postępy w leczeniu osteoporozy: leczenie anaboliczne
Progress in osteoporosis treatment: anabolic treatment
Waldemar Misiorowski – s. 191-197

Rola układu endokannabinoidowego w patogenezie otyłości
The role of the endocannabinoid system in the pathogenesis of obesity
Jarosław Kozakowski, Wojciech Zgliczyński – s. 198-202

Postępy w leczeniu otyłości
Progress in obesity treatment
Ewa Szczepańska – s. 203-210

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu cukrzycy typu 2
Progress in diagnosis and therapy of type 2 diabetes
Małgorzata Godziejewska-Zawada – s. 211-218

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych