No. 3/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 03/2010


Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Orłowskim
Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik – s. 180


ORIGINAL PAPERS

Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych dializowanych otrzewnowo
Blood pressure control in peritoneal dialysis patients
Edyta Zbroch, Dominika Maciorkowska, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec – s. 181

Problemy psychospołeczne chorych przewlekle dializowanych
Psychosocial problems of chronic dialysis patients
Anna Misiewicz, Jacek Różański, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Magdalena Wiśniewska – s. 188

Zastosowanie plazmaferezy w leczeniu ciężkiego zatrucia digoksyną opis przypadku
Severe digoxin intoxication treated with urgent plasmapheresis case report
Krzysztof Jankowski, Agnieszka Kaźmierczak, Mirosław Grzeszczyk, Anna Ognista-Gajda, Magdalena Koczaj-Bremer, Piotr Bienias, Magdalena Durlik, Piotr Pruszczyk – s. 192

Hemolytic uremic syndrome (HUS) After Kidney Transplantation in Two Patients Treated With Sirolimus – case report
Zespół hemolityczno-mocznicowy u dwóch biorców przeszczepu nerkowego leczonych sirolimusem – opis przypadków
Olga Kozińska-Przybył, Andrzej Mróz, Magdalena Durlik – s. 195


REVIEW PAPERS

Polish nephrology still Cinderella or already Royal Princess?
Polska nefrologia jeszcze Kopciuszek czy już Królewna?
Bolesław Rutkowski –s. 199

Rola granulocytów obojętnochłonnych w rozwoju uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego przeszczepionej nerki
The role of polymorphonuclear granulocytes in transplanted kidney ischemia-reperfusion injury development
Małgorzata Zynek-Litwin, Jakub Kuźniar, Marian Klinger – s. 204

Nowotwory układu moczowego u pacjentów po transplantacji nerek
Cancer in patients after kidney transplantation
Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko – s. 209

Zastosowanie badania USG-Doppler u chorych po przeszczepieniu nerki
The utility of Doppler sonography in kidney transplant recipients
Aureliusz Kolonko, Andrzej Więcek – s. 216

Zasady leczenia nerkozastępczego w ostrym uszkodzeniu nerek
Principles for renal replacement therapy in acute kidney injury
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska – s. 222

Zespół metaboliczny u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych
The metabolic syndrome in organ transplant recipients
Anna Zawiasa, Michał Nowicki – s. 227

Stan uzębienia i przyzębia u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
Dental and periodontal status in patients with chronic renal failure
Magdalena Wilczyńska-Borawska, Jolanta Małyszko, Wanda Stokowska – s. 233

Nawrót FSGS w nerce przeszczepionej
Recurrence AT FSGS in renal transplant
Dominika Dęborska-Materkowska, Magdalena Durlik – s. 238

Transplantacyjne metody leczenia cukrzycy
Transplantation methods in treating diabetes
Janusz Wyzgał, Dorota Zygier, Joanna Sanko-Resmer, Monika Gaj – s. 247

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik – s. 261

Comment
Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik – s. 263

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 102