No. 3/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 03/2011


Wspomnienie o Prof. Antonim Gabryelewiczu – s. 173

Białostocka Szkoła Pankreatologii
Bialystok’s School of Pancreatology
Jan Dzieniszewski, Andrzej Dąbrowski – s. 174-180


ORIGINAL PAPERS

Stężenie cynku, selenu, miedzi i magnezu w surowicy chorych z przewlekłym alkoholowym i idiopatycznym zapaleniem trzustki
Changes in serum levels of zinc, selenium, copper and magnesium in individuals with chronic alcoholic and chronic idiopathic pancreatitis
Petr Dítě, Milan Dastych, Ivo Novotný, Jan Trna, Anna Žáková, Milan Dastych Jr., Jiří Prášek, Marie Přecechtělová– s. 181-185


REVIEW PAPERS

Genetyka przewlekłego zapalenia trzustki – Nowe aspekty?
Genetics of Chronic Pancreatitis – New Aspects?
Jonas Rosendahl, Joachim Mössner – s. 186-192

Ból w przewlekłym zapaleniu trzustki
Pain in chronic pancreatitis
Grażyna Jurkowska – s. 193-200

Niedokrwienie trzustki ze skurczem naczyń we wczesnej fazie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki oraz rola ciągłego dotętniczego wlewu inhibitora proteaz i antybiotyku
Pancreatic ischemia with vasospasm in the early phase of severe acute pancreatitis and the role of continuous regional arterial infusion of a protease inhibitor and an antibiotic
Kazunori Takeda – s. 201-208

Rozwój trzustki i rola komórek macierzystych dojrzałego narządu w jego regeneracji
Pancreas development and the role of adult stem cells in regeneration
Artur Pałasz, Marcin Kamiński – s. 209-216

Udział mikroskopii elektronowej w badaniach nad patogenezą ostrego zapalenia trzustki
The significance of electron microscopy in elucidation of pathogenesis of acute pancreatitis
Anna Andrzejewska, Jan W. Długosz – s. 217-221

Mediatory procesu zapalnego i koagulopatii w ostrym zapaleniu trzustki – wybrane zagadnienia
Mediators of inflammatory and coagulation processes in acute pancreatitis – selected issues
Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Andrzej Siemiątkowski – s. 222-231

Zaburzenia nieswoistej i swoistej odporności komórkowej w ostrym zapaleniu trzustki
The alterations of non-specific and specific cellular immunity in acute pancreatitis
Joanna Osada, Milena Dąbrowska – s. 232-237

Co się zmieniło, czyli refleksje na temat chirurgii trzustki
What has changed? Reflections on surgery of the pancreas
Paweł Lampe, Katarzyna Kuśnierz – s. 238-241

Rys historyczny doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki
Historical review of the experimental acute pancreatitis
Krzysztof Celiński, Tomasz Dworzański, Maria Słomka, Agnieszka Mądro – s. 242-248

Komentarz do prac
– s. 249

Comment
– s. 250

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 251