No. 3/2013


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h   3/2013


Cukrzyca i cukrzycowa choroba nerek zwiększający się problem epidemiologiczny
Edward Franek – s. 185

Diabetes and diabetic kidney disease – an increasing epidemiological problem
Edward Franek – s. 186


ORIGINAL PAPERS

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych
Evaluation of kidney function in diabetic patients undergoing percutaneous coronary interventions
Urszula Matys, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jolanta Małyszko, Sławomir Dobrzycki – s. 187-194

Stan uzębienia i przyzębia chorych na cukrzycę pacjentów hemodializowanych z terenu północno-wschodniej Polski
Dental and periodontal status in diabetic hemodialyzed patietns in north-eastern Poland
Magdalena Wilczyńska-Borawska, Edyta Zbroch, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec, Wanda Stokowska – s. 195-200

VAP-1 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz cukrzycową chorobą nerek
VAP-1 in chronic kidney disease and diabetic kidney disease
Ewa Koc-Żórawska, Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko, Michał Myśliwiec – s. 201-204

Funkcja nerek u chorych z implantowanym układem elektrostymulującym serca oraz współistniejącą cukrzycą
Renal function in patients with pacemaker and diabetes
Tomasz Jackowski, Anna Jackowska, Jerzy Bychowski, Jolanta Małyszko – s. 205-208

Ocena zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych w oparciu o zmodyfikowaną skalę SYNTAX u pacjentów z cukrzycą i ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową a ich rokowanie
Assessment of atherosclerotic lesions in coronary arteries using a modified SYNTAX score in patients with diabetes and acute coronary syndrome treated with coronary angioplasty and the prognosis
Bernadetta Kałuża, Piotr Seweryniak, Tomasz Kulawik, Robert J. Gil, Edward Franek – s. 209-215


REVIEW PAPERS

Rola czynników hemodynamicznych i metabolicznych w powstawaniu nefropatii cukrzycowej
The role of haemodynamic and metabolic factors in the development of diabetic nephropathy
Władysław Grzeszczak, Grzegorz Wystrychowski, Edward Franek – s. 216-219

Badania przesiewowe w rozpoznaniu wczesnej fazy cukrzycowej choroby nerek
Screening for diagnosis of early stages of diabetic kidney disease
Władysław Grzeszczak, Edward Franek – s. 220-223

Postępowanie dietetyczne u chorych z cukrzycową chorobą nerek
Dietary treatment of patients with diabetic nephropathy
Edward Franek, Władysław Grzeszczak – s. 224-228

Inhibitory SGLT2 – nowe doustne leki przeciwcukrzycowe
SGLT2 inhibitors – new oral hypoglycemic drugs
Bernadetta Kałuża, Edward Franek – s. 229-232

Oporność na leki przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobami układu krążenia i cukrzycą
Resistance to antiplatelet drugs in patients with cardiovascular diseases and diabetes
Wiesław Piechota – s. 233-238

Komentarz do prac
Edward Franek – s. 239

Comment
Edward Franek – s. 240


OTHER ARTICLES

ORIGINAL PAPERS

Mutacja FLT3-ITD i jej związek z parametrami klinicznymi i hematologicznymi u dorosłych chorych z ostrą białaczką szpikową – doniesienie wstępne
FLT3-ITD mutation and its correlations with clinical and hematological features in adult patients with acute myeloid leukemia – preliminary report
Karolina Matiakowska, Małgorzata Morgut-Klimkowska, Alicja Bartoszewska-Kubiak, Krystyna Soszyńska, Barbara Mucha, Katarzyna Skonieczka, Patryk Różycki, Małgorzata Całbecka, Maria Czyżewska, Grażyna Gadomska, Olga Haus – s. 241-247

Znaczenie badania czynników prognostycznych przy rozpoznaniu przewlekłej białaczki limfocytowej
The importance of assessment the prognostic factors at diagnosis of chronic lymphocytic leukemia
Joanna Dziaczkowska-Suszek, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 248-254