No. 4/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  4/2016

Gastroenterologia dziecięca/Pediatric gastroenterology


The issue devoted to pediatric gastroenterology has been edited by Jarosław Kierkuś, MD, PhD and Grzegorz Oracz, MD, PhD from Department of Gastroenterology, Hepatology, Feeding Disorders and Pediatrics, The Children’s Memorial Health Institute in Warsaw.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Home Enteral Nutrition in children – 6 years of clinical experience
Żywienie dojelitowe dzieci w warunkach domowych – 6 lat doświadczeń klinicznych
Małgorzata Matuszczyk, Anna Rybak, Michał Szczepański, Anna Wiernicka, Jarosław Kierkuś – p. 208-216
Efficacy of 3% sorbitol solution in preparation to magnetic resonance enterography in children with inflammatory bowel disease
Skuteczność 3% roztworu sorbitolu w przygotowaniu do enterografii rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit
Joanna Sieczkowska, Dorota Jarzębicka, Beata Marcińska, Monika Meglicka, Grzegorz Oracz, Elżbieta Jurkiewicz, Jarosław Kierkuś – p. 217-221
Analysis of clinical course of chronic pancreatitis in children with IVS8-5T variant in comparison with patients with CFTR mutation-related pancreatitis
Analiza przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci z wariantem IVS8-5T w porównaniu z pacjentami z przewlekłym zapaleniem trzustki związanym z mutacjami w genie CFTR
Karolina Wejnarska, Agnieszka Magdalena Rygiel, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Elwira Kołodziejczyk, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Maciej Dądalski, Grzegorz Oracz – p. 222-226
Alpha-1 antitrypsin deficiency and pancreatitis in children
Niedobór alfa1-antytrypsyny a zapalenie trzustki u dzieci
Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – p. 227-230
Budesonide MMX in pediatric ulcerative colitis
Budezonid MMX w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Aleksandra Adamczuk, Maciej Dądalski, Jarosław Kierkuś – p. 231-233

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Nietypowa lokalizacja zmian w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dziecka
Unusual localization of inflammatory changes in the Crohn’s disease in children
Małgorzata Podlaska, Maciej Dądalski, Maciej Pronicki, Jarosław Kierkuś – p. 234-237
Autoimmune pancreatitis in a 13.5-year-old child – a case report
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki u 13,5-letniego dziecka – opis przypadku
Magdalena Naorniakowska, Elwira Kołodziejczyk, Karolina Piwczyńska, Grzegorz Oracz – p. 238-240

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Achalazja przełyku u dzieci
Esophageal achalasia in children
Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Jarosław Kierkuś, Maciej Dądalski, Marek Woynarowski, Grzegorz Oracz – p. 241-245
Familial adenomatous polyposis in children
Rodzinna polipowatość gruczolakowata u dzieci
Aleksandra Marach, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – p. 246-252
Badanie rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit
Magnetic resonance technique in children with inflammatory bowel disease
Joanna Sieczkowska, Beata Marcińska, Dorota Jarzębicka, Jarosław Kierkuś, Elżbieta Jurkiewicz – p. 253-260

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Jarosław Kierkuś, dr hab. med. Grzegorz Oracz – p. 261
Comment
Jarosław Kierkuś, MD, PhD, Grzegorz Oracz, MD, PhD – p. 262


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.