No. 4/2008


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 04/2008


Nowotwory jajnika czynne hormonalnie
Hormonally active ovarian tumors
Romuald Dębski – s. 223-227

Seksualne aspekty chorób przenoszonych drogą płciową
Sexual aspects of Sexually Transmitted Diseases (STD)
Zbigniew Lew-Starowicz, Monika Łukasiewicz – s. 228-230

Kontrowersje w laparoskopii ginekologicznej
Controversy in gynaecological laparoscopy
Witold Rogiewicz – s. 231-234

Czy badanie USG może szkodzić? Przemyślenia własne
Could the ultrasound examination make any harm? Own experience
Romuald Dębski – s. 235-239

Hormonalna terapia zastępcza a rak sutka
Hormonal therapy and breast cancer
Romuald Dębski – s. 240-245

Zapalenie narządów miednicy mniejszej – uwagi praktyczne
Pelvic Inflammatory Disease – practical advices
Artur Nowakowski, Jurij Radźko – s. 246-248

Dylematy położnicze – zaburzenia funkcji dna miednicy zależne od sposobu porodu
Obstetric dilemmas – pelvic floor dysfunctions depending on the method of delivery
Elżbieta Narojczyk-Świeściak – s. 249-252

Zastosowanie analogów GnRh w terapii mięśniaków macicy
The application of GnRh analogues in uterine myomas therapy
Romuald Dębski – s. 253257

Endometrioza – nowe spojrzenie na etiopatogenezę i możliwości leczenia
Endometriosis – new trends in pathogenesis therapy
Alicja Bednarowska-Flisiak – s. 258-260

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych