No. 4/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 04/2010


 
REVIEW PAPERS

SM u osób starszych (SM o późnym początku)
Late-onset Multiple Sclerosis
Ewa Belniak, Zbigniew Stelmasiak – s. 272

Udar w wieku podeszłym odmienności
Stroke in the elderly abnormalities
Maciej Świat – s. 277

Creutzfeldt-Jakob disease in old age
Choroba Creutzfeldta-Jakoba w późnym wieku
Paweł P. Liberski, Beata Sikorska, Caspar Jansen, James W. Ironside – s. 282

Zaburzenia nastroju w chorobach naczyniopochodnych
Mood disturbances in vascular diseases
Tadeusz Parnowski – s. 289

Drżenie samoistne u osób starszych
Essential tremor in older people
Włodzimierz Kuran, Grzegorz Witkowski – s. 298

Parkinsonizm naczyniowy: patogeneza, diagnostyka i leczenie
Vascular parkinsonism: pathogenesis, diagnostics and treatment
Karol Szadejko, Michał Schinwelski, Piotr Robowski, Jarosław Sławek – s. 306

Delirium jako problem wieku starszego w przebiegu chorób neurologicznych
Delirium: a vital concern of the elderly with neurological diseases
Barbara Bień – 312

Komentarz do prac
Maria Barcikowska – s. 320

Comment
Maria Barcikowska – s. 322


OTHER ARTICLES

 
ORIGINAL PAPERS

Zakażenia układu moczowego u pacjentów chorujących na cukrzycę w okresie niewyrównania metabolicznego, leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)
Urinary tract infections in diabetic patients in metabolic impairment period, treated in Emergency Department
Sławomir Lech Czaban, Iwona Jakubowska, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Robert Jerzy Ładny, Bogusław Poniatowski – s. 324

Hiperleptynemia u chorych ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu
Hyperleptinemia in patients suffering from acute ischemic stroke
Mariusz Grudniak, Ewa Wolińska-Witort, Jan Kochanowski, Bogusława Baranowska, Wojciech Bik – s. 329


REVIEW PAPER

Rola komórek mięśniowych w patogenezie zmian miażdżycowych
Role of vascular smooth muscle cells in atherosclerosis
Cecylia Tukaj – s. 337

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 102