No. 4/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 04/2011REVIEW PAPERS

Śródmiąższowe choroby płuc – podstawowa klasyfikacja i zarys postępowania diagnostycznego
Interstitial lung diseases – classification and diagnostic approach
Jan Kuś – s. 256-259

Zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc, czyli samoistne włóknienie płuc
Usual interstitial pneumonia/idiopathic pulmonary fibrosis
Jan Kuś – s. 260-266

Nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc, organizujące zapalenie płuc i inne rzadsze postacie zapaleń śródmiąższowych
Nonspecific interstitial pneumonia, organizing pneumonia and other rare interstitial pneumonias
Jan Kuś – s. 267-273

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis)
Katarzyna Lewandowska – s. 274-285

Sarkoidoza
Sarcoidosis
Anna Kempisty – s. 286-294

Limfangioleiomiomatoza
Lymphangioleiomyomatosis
Małgorzata Sobiecka – s. 295-302

Płucna histiocytoza z komórek Langerhansa
Pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis
Małgorzata Sobiecka – s. 303-310

Proteinoza pęcherzyków płucnych
Pulmonary alveolar proteinosis
Małgorzata Sobiecka – s. 311-316

Zmiany śródmiąższowe w płucach w najczęściej występujących układowych chorobach tkanki łącznej – reumatoidalnym zapaleniu stawów i toczniu rumieniowatym układowym
Interstitial lung disease in the most frequently appearing connective tissue diseases – rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus
Małgorzata Bartosiewicz – s. 317-323

Zmiany śródmiąższowe w płucach w przebiegu twardziny układowej, chorób zapalnych mięśni, zespołu Sjögrena oraz mieszanej choroby tkanki łącznej
Interstitial lung disease in systemic sclerosis, idiopathic inflamatory myopathies, Sjögrens syndrome and mixed connective tissue diseases
Małgorzata Bartosiewicz – s. 324-331


OTHER ARTICLES


ORIGINAL PAPERS

Torbielowatość kłębuszków nerkowych z towarzyszącym włóknieniem śródmiąższu nerek u pacjentki z nawrotową ich niewydolnością
Glomerulocystic kidney disease (GCKD) and tubulointerstitial fibrosis in a patient with recurrent acute kidney injure
Ewa Wolska, Ryszard Gellert, Danuta Kobus, Dorota Daniewska, Andrzej Mróz, Krzysztof Bardadin, Agnieszka Perkowska-Ptasińska – s. 333-336

Suplementacja żelaza drogą dożylną w niedokrwistości nerkowopochodnej u pacjentów dializowanych – krytyczna ocena obecnej praktyki klinicznej w doświadczeniach jednego ośrodka
Intravenous iron supplementation for correcting renal anemia in hemodialysis patients – critical approach to current practices based on single-centre experience
Ryszard Gellert, Tomasz Żelek, Dorota Daniewska, Anna Kajczuk-Kowieska, Danuta Kobus – s. 337-343

Nefropatia cukrzycowa 2010 – zapowiedź zmian w praktyce klinicznej?
Diabetic nephropathy 2010 – an omen of change in clinical practice?
Ryszard Gellert – s. 344-351

Adiponektyna, leptyna i rezystyna u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCO)
Adiponectin, Leptin and Resistin in women with policystic ovary syndrome
Wojciech Bik, Agnieszka Baranowska-Bik, Ewa Wolińska-Witort, Lidia Martyńska, Bogusława Baranowska – s. 352-357

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences