No. 5/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  5/2016

Zdrowie publicze/Public health


The issue devoted to public health has been edited by Dorota Cianciara, PhD, Associate Professor from Department of Epidemiology and Health Promotion, School of Public Health, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw.

Podwójny jubileusz Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
Dorota Cianciara – p. 268-269

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Physicians and dentists – staffing and training system in Poland
Lekarze i lekarze dentyści w Polsce – stan kadrowy i system kształcenia
Wojciech S. Zgliczyński, Dorota Cianciara, Daniel Śliż, Olga Rostkowska, Jarosław Pinkas – p. 270-278
Nurses in Poland – staffing and training system
Pielęgniarki w Polsce – stan kadrowy i system kształcenia
Wojciech S. Zgliczyński, Dorota Cianciara, Olga Rostkowska, Jarosław Pinkas – p. 279-283
Financing of tasks in the area of public health in selected European Union countries and Norway
Finansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii
Bartosz Kobuszewski – p. 284-291
Compulsory public health courses for physicians – assessment of courses by attendees in the School of Public Health in Centre of Postgraduate Medical Education
Obowiązkowe kursy specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego dla lekarzy w ocenie słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
Dorota Cianciara, Wojciech S. Zgliczyński, Sylwia Piętka, Tomasz Bereza – p. 292-297

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności Polski – wybrane elementy
Demographic situation and health status of the Polish population – selected aspects
Paweł Goryński, Dorota Cianciara – p. 298-307
Demographic changes in Poland in relation to changes in other countries of the European Union. Challenges for health policy
Zmiany demograficzne w Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Wyzwanie dla polityki zdrowotnej
Jacek J. Pruszyński, Jacek Putz, Dorota Cianciara – p. 308-315
Essential public health operations in the WHO European Region
Podstawowe funkcje zdrowia publicznego w regionie europejskim Światowej Organizacji Zdrowia
Dorota Cianciara, Sylwia Piętka, Janusz Sytnik-Czetwertyński, Jarosław Pinkas – p. 316-321
Zdrowie publiczne w regulacjach Unii Europejskiej
Public health regulations of the European Union
Iwona Wrześniewska-Wal – p. 322-326
Wybrane działania Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego. Transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. Zakażenia związane z opieką zdrowotną. Oporność antybiotykowa
Selected activities of the European Commission in the field of public health. Cross-border health threats. Healthcare-associated infections. Antimicrobial resistance
Olga Rostkowska, Wojciech S. Zgliczyński, Daniel Śliż, Jarosław Pinkas – p. 327-331
Wybrane rozwiązania prawne w obszarze zdrowia publicznego w Norwegii, Hiszpanii i Czechach
The selected legal solutions in the area of public health in Norway, Spain and the Czech Republic
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz – p. 332-336
Ustawa o zdrowiu publicznym – nowa jakość?
Public Health Act – new standards?
Justyna Grudziąż-Sękowska, Kuba Sękowski, Dorota Cianciara – p. 337-343
Modyfikacja zwyczajów żywieniowych w prewencji chorób cywilizacyjnych
Role of dietary pattern modification in prevention of civilization diseases
Daniel Śliż, Wojciech S. Zgliczyński, Jowita Szeligowska, Olga Rostkowska, Jarosław Pinkas – p. 344-349
Promocja zdrowia i jej rola w zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu
Health promotion and its role in reducing social inequalities in health
Zofia A. Słońska – p. 350-355
Obligatory vaccinations as a tool for public health
Obowiązkowe szczepienia ochronne jako narzędzie zdrowia publicznego
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz – p. 356-360

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Dorota Cianciara – p. 361
Comment
Dorota Cianciara, PhD, Associate Professor – p. 362


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.