No. 5/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  5/2015

Choroby trzustki/Pancreatic diseases


The issue devoted to pancreatic diseases has been prepared by prof. Ewa Małecka-Panas, Head of Department of Digestive Tract Diseases, Medical University in Łódź.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Powstawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej w przebiegu raka gruczołowego trzustki (RT) i przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) – ocena insulinemii i insulinooporności
The emergence of carbohydrate metabolism disorders in the course of pancreatic adenocarcinoma (PC) and chronic pancreatitis (CP) – assessment of insulin level and insulin resistance
Barbara Włodarczyk, Anna Borkowska, Leszek Czupryniak, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – p. 304-311
Ocena przydatności i ograniczeń przezskórnej biopsji skrawkowej w diagnostyce guzów trzustki – analiza retrospektywna
Usefulness and limitations of core biopsy in pancreatic tumors diagnostics – retrospective analysis
Katarzyna Gwoździewicz, Joanna Pieńkowska, Przemysław Szlęzak, Monika Czarnowska-Cubała, Karolina Markiet, Tomasz Gorycki, Michał Studniarek – p. 312-316
Is hyperoxaluria in a porcine model of Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) associated with exocrine pancreatic insufficiency?
Czy mocznica szczawianowa obserwowana na świńskim modelu ominięcia żołądka Roux-en-Y (RYGB) związana jest z niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki?
Stanisław Winiarczyk, Jose L. Valverde Piedra, Sylwia Edyta Szymańczyk, Katarzyna Szwiec, Piotr Andrzej Chrościcki, Jerzy Mackiewicz, Mateusz Winiarczyk, Dagmara Wyłupek, Łukasz Adaszek, Kamil Torres, Paulina Świeboda, Olena Prykhodko, Olexandr Fedkiv, Blanka Majda, Rafał Filip, Kateryna Goncharova, Stefan G. Pierzynowski – p. 317-324
Uraz brzucha przed wystąpieniem przewlekłego zapalenia trzustki – przyczyna choroby czy przypadek?
Abdominal trauma before the onset of chronic pancreatitis – cause of disease or fortuity?
Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – p. 325-328

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Wskazania, przeciwwskazania i ryzyko związane z zabiegiem nieodwracalnej elektroporacji (IRE) u chorych z gruczolakorakiem trzustki – opis trzech przypadków i przegląd piśmiennictwa
Indications, contraindications and a risk related to irreversible electroporation (IRE) of pancreatic cancer – report of three cases and review of the literature
Michał Studniarek, Marek Durlik, Jerzy Siekiera, Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna Skrobisz, Joanna Pieńkowska, Tomasz Gorycki, Stanisław Hać – p. 329-335
Single center experience in the diagnostics of solid pseudopapillary (Gruber-Frantz) tumor of the pancreas – description of two cases and literature review
Doświadczenia własne w diagnostyce guza Gruber-Frantza – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa
Tomasz Gorycki, Anna Muraszko-Klaudel, Joanna Pieńkowska, Katarzyna Gwoździewicz, Stanisław Hać, Marek Nowakowski, Arkadiusz Szarmach, Michał Studniarek – p. 336-340

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Functional exocrine pancreatic insufficiency as target of pharmaceutical and surgical approaches in treatment of overweight
Funkcjonalna zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki jako efektywna droga farmaceutycznego i chirurgicznego leczenia nadwagi
Emelie Andersson, Lisa Månsson, Catherine Gidlund, Renate Kat, Kateryna Goncharova, Olena Prykhodko, Stefan G. Pierzynowski – p. 341-346
Exocrine pancreas-brain axis – studies on pig models
Oś zewnątrzwydzielnicza trzustka-mózg – badania na modelu świni domowej
Kateryna Goncharova, Marek Pieszka, Rafal Filip, Stefan G. Pierzynowski – p. 347-350

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Panas – p. 351-352
Comment
prof. Ewa Małecka-Panas, MD, PhD – p. 353-354


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.