No. 8/2008


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 08/2008


Choroba von Hippel-Lindau
Von Hippel-Lindau disease
Cezary Cybulski, Karol Krzystolik, Jan Lubiński – s. 491-495

Genetyka kliniczna raka prostaty
Hereditary prostate cancer
Cezary Cybulski, Bartosz Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński – s. 496-500

Genetyka kliniczna czerniaka
Clinical genetics of malignant melanoma
Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński – s. 501-503

Siatkówczak
Retinoblastoma
Stanisław Zajączek – s. 504-509

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1, choroba von Recklinghausena)
Neurofibromatosis I (NF1, von Recklinghausen Disease)
Stanisław Zajączek, Thierry van de Wetering – s. 510-514

Nerwiakowłókniakowatość typu 2 (NF2)
Neurofibromatosis II (NF2)
Stanisław Zajączek – s. 515-518

Genetyka kliniczna nowotworów nerek
Clinical genetic of kidney cancer
Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Joanna Matyjasik, Jan Lubiński – s. 519-525

Genetyka kliniczna raka żołądka
Clinical genetic of stomach cancer
Anna Jakubowska, Beata Wojnarska, Jan Lubiński – s. 526-528

Genetyka kliniczna raka trzustki
Clinical genetic of pancreas cancer
Katarzyna Nej-Wołosiak, Jan Lubiński – s. 529-533

Komentarz do prac
Comment
Jan Lubiński – s. 534

Rola leptyny w gastroprotekcji
Role of leptin in gastroprotection
Agata Ptak-Belowska, Tomasz Brzozowski, Robert Pajdo, Michał Pawlik, Sławomir Kwiecień, Danuta Drozdowicz, Wiesław W. Pawlik – s. 535-540

Komórki dendrytyczne, ich właściwości i pozyskiwanie do zastosowania w immunoterapii nowotworów
Dendritic cells, their properties and generation for cancer immunotherapy
Urszula Podstawka, Joanna Kopeć-Szlęzak – s. 541-546

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 547