No. 8/2014


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   8/2014


The issue devoted to acute abdominal has been prepared
by Prof. Wiesław Tarnowski, Head of Department of General,
Oncological and Gastrointestinal Surgery, Medical Centre of Postgraduate Education in Warsaw.

O S T R E   S T A N Y   J A M Y   B R Z U S Z N E J
A C U T E   A B D O M I N A L

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Acute appendicitis in pregnant – review of the literature and our own experience
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w ciąży – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne
Karolina Wawiernia, Barbara Bukowicka, Wiesław Tarnowski – p. 536-541

Emergency surgery of incarcerated abdominal wall hernias: a single centre experience
Operacje przepuklin ze wskazań nagłych: doświadczenia jednego ośrodka
Krzysztof Barski, Mariusz Gregorczyk, Wiesław Tarnowski – p. 542-546

Nowotworowa niedrożność jelita grubego – wyniki leczenia operacyjnego
Colorectal cancer obstruction – results of surgical treatment
Piotr Kamiński, Piotr Michał Rud, Łukasz Sołtysiak, Wiesław Tarnowski – p. 547-554

Wyniki leczenia ostrego zapalenia trzustki. 25-letnie doświadczenia Kliniki
25 years’ experience of acute pancreatitis management
Maciej Ledóchowski, Jerzy Sieklucki, Wiesław Tarnowski – p. 555-558

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Laparoskopowe, zachowawcze leczenie operacyjne skrętu przydatków u kobiety w wieku rozrodczym
Laparoscopic, conservative surgical treatment of adnexal torsion in women of reproductive age
Michał Ciebiera, Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Grzegorz Jakiel – p. 559-562

PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Ropień odbytu jako problem kliniczny ostrodyżurowy
Perianal abscess as the emergency clinical problem
Krzysztof Bielecki – p. 563-568

Operacje ze wskazań pilnych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Urgent operations in inflammatory bowel diseases
Katarzyna Borycka-Kiciak, Łukasz Janaszek, Wiesław Tarnowski – p. 569-573

Acute pancreatitis – papers review
Ostre zapalenie trzustki – przegląd piśmiennictwa
Agnieszka Białas, Wiesław Tarnowski – p. 574-580

Ciąża pozamaciczna – czy nadal jest to stan naglący?
Ectopic pregnancy – is it the emergency today?
Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Michał Ciebiera, Grzegorz Jakiel – p. 581-585

Ostre schorzenia jamy brzusznej związane z chorobą uchyłkową
Acute abdominal diseases associated with diverticular disease
Mariusz Uryszek, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – p. 586-591

Leczenie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki
Clinical management decisions in severe acute pancreatitis
Anna Rupniewska-Ładyko, Urszula Zielińska-Borkowska – p. 592-596

KOMENTARZ
COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski – p. 597

Comment
prof. Wiesław Tarnowski, MD, PhD – p. 598