No. 8/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  8/2015

Kardiologia/Cardiology


The issue devoted to cardiology has been prepared by prof. Andrzej Wysokiński, Head of Department of Cardiology, Medical University in Lublin.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Psychological problems in patients with atrial fibrillation
Problemy psychologiczne chorych z migotaniem przedsionków
Alicja Nasiłowska-Barud, Mariola Żuk, Judyta Jabłońska-Brzozowska, Andrzej Wysokiński, Wojciech Brzozowski – p. 540-544
Mood and anxiety disorders in patients with cardiac arrhythmias from Lublin City and its province – pilot study
Zaburzenia lękowe oraz zaburzenia nastroju u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca z Lublina i jego okolic – badanie pilotażowe
Judyta Jabłońska-Brzozowska, Alicja Nasiłowska-Barud, Andrzej Wysokiński, Wanda Furmaga-Jabłońska – p. 545-550
Znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionka w prognozowaniu nawrotu arytmii u chorych z migotaniem przedsionków – badanie prospektywne
Left atrium volume index as predictor of maintenance of sinus rhythm after cardioversion for atrial fibrillation – a prospective study
Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński – p. 551-561

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Atrial fibrillation in pregnant women – guidelines for treatment. Own experience based on four clinical cases
Migotanie przedsionków u kobiet w ciąży – zasady postępowania i leczenia. Doświadczenia własne na podstawie opisu czterech przypadków
Janusz Kudlicki, Anna Kania, Agata Frania-Baryluk, Andrzej Wysokiński – p. 562-566
Transient symptomatic ST-segment elevation following transseptal puncture for pulmonary vein isolation
Przejściowe objawowe uniesienie odcinka ST po nakłuciu transseptalnym podczas zabiegu izolacji żył płucnych
Andrzej Głowniak, Adam Tarkowski, Anna Jaroszyńska, Marek Jankiewicz, Andrzej Wysokiński – p. 567-569

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Pulmonary vein isolation – still the cornerstone in atrial fibirillation ablation?
Izolacja żył płucnych – nadal podstawa ablacji podłoża migotania przedsionków?
Andrzej Głowniak, Andrzej Wysokiński – p. 570-574
Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków
The application of echocardiography in diagnosis and treatment of atrial fibrillation
Marcin Sidor, Andrzej Tomaszewski, Andrzej Wysokiński – p. 575-579
Antiarrhythmic therapy in patients with atrial fibrillation
Leczenie antyarytmiczne chorych z migotaniem przedsionków
Anna Wysocka, Marta Karaś-Głodek, Andrzej Wysokiński – p. 580-587
Leczenie uzupełniające (upstream therapy) w prewencji pierwotnej i wtórnej migotania przedsionków – obiecująca perspektywa czy fałszywe nadzieje?
Upstream therapy in primary and secondary prevention of atrial fibrillation – a promising prospect or false hopes?
Agnieszka Styczeń, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński – p. 588-596
Transcatheter left atrial appendage occlusion in patients with atrial fibrillation
Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków
Andrzej Madejczyk, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński, Wojciech Brzozowski – p. 597-602
Tachycardiomyopathy
Tachykardiomiopatie
Wojciech Brzozowski, Andrzej Wysokiński – p. 603-606
The use of novel oral anticoagulants in non-valvular atrial fibrillation
Nowe doustne antykoagulanty w leczeniu niezastawkowego migotania przedsionków
Michał Trojnar, Andrzej Wysokiński – p. 607-610
Atrial fibrillation – etiology and pathogenesis
Etiologia i patogeneza migotania przedsionków
Adam Tarkowski, Andrzej Głowniak, Anna Jaroszyńska, Andrzej Wysokiński – p. 611-614

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński – p. 615
Comment
prof. Andrzej Wysokiński, MD, PhD – p. 616

INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Analiza statystyczna parametrów wolumetrycznych z wykorzystaniem platformy VisNow u pacjentów z wodogłowiem normotensyjnym i zanikiem mózgu metodą k najbliższych sąsiadów
Statistical analysis of volumetric parameters using k nearest neighbors method and the VisNow software package in patients with normal pressure hydrocephalus and brain atrophy
Ewa Szczepek, Beata Sokołowska, Leszek Czerwosz, Marta Hallay-Suszek, Krzysztof Nowiński, Zbigniew Czernicki, Jerzy Jurkiewicz – p. 617-621

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Orodental anomalies and clinical description in 10 years-old girl with a partial trisomy 22q13->qter
Anomalie zębowe oraz obraz kliniczny 10-letniej dziewczynki z częściową trisomią 22q13->qter
Renata Posmyk, Beata Bugała-Musiatowicz, Ryszard Leśniewicz, Magdalena Gogiel, Izabela Radowska, Marcin Musiatowicz, Izabela J. Szarmach – p. 622-626


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.