No. 9/2011


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 09/2011


Otyłość wyzwaniem zdrowotnym i cywilizacyjnym
Obesity – health and global challenge
Mirosław Jarosz, Ewa Rychlik – s. 712-717

ORIGINAL PAPERS

Gestational weight gain by pre-pregnancy BMI
Przyrost masy ciała kobiet ciężarnych w zależności od wartości BMI w okresie przedkoncepcyjnym
Regina Wierzejska, Mirosław Jarosz, Jerzy Stelmachów, Włodzimierz Sawicki, Magdalena Siuba – s. 718-723

Weight status related to eating behaviors of school aged children in Warsaw
Stan odżywienia a nawyki żywieniowe wśród dzieci w wieku szkolnym z Warszawy
Katarzyna Wolnicka, Joanna Jaczewska-Schuetz – s. 724-731

Spożycie energii i składników odżywczych a stan odżywienia kobiet w wieku podeszłym
Spożycie energii i składników odżywczych a stan odżywienia kobiet w wieku podeszłym
Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska, Elżbieta Chabros, Bożena Wajszczyk, Barbara Bułhak-Jachymczyk – s. 732-738

Otyłość a styl życia kobiet w starszym wieku
Obesity and lifestyle of elderly women
Elżbieta Chabros, Jadwiga Charzewska, Bożena Wajszczyk, Zofia Chwojnowska – s. 739-744

Inflammatory markers in men with metabolic syndrome genotyped to -455G/A polymorphism in beta-fibrinogen gene
Markery stanu zapalnego a polimorfizm -455G/A genu dla fibrynogenu u mężczyzn z zespołem metabolicznym
Marta Włodarczyk, Agnieszka Jarosz, Grażyna Nowicka – s. 745-748

Nadwaga i otyłość oraz wybrane elementy stylu życia jako czynniki ryzyka GERD
Overweight and obesity and chosen lifestyle factors as risk factors for GERD
Mirosław Jarosz, Anna Taraszewska – s. 749-759

Ocena aktywności fibrynolitycznej u osób z otyłością prostą
Fibrinolytic activity in obesity
Agnieszka Jarosz, Grażyna Nowicka – s. 760-763

REVIEW PAPERS

Etiopatogeneza otyłości
Etiopathogenesis of obesity
Magdalena Białkowska – s. 765-769

Czynniki środowiskowe związane z występowaniem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży
Environmental factors associated with prevalence of overweight and obesity among children and adolescents
Mirosław Jarosz, Katarzyna Wolnicka, Joanna Kłosowska – s. 770-777

Konsekwencje zdrowotne otyłości
Obesity influence on health
Wiktor B. Szostak, Dorota Szostak-Węgierek, Longina Kłosiewicz-Latoszek, – s. 778-781

Zasady leczenia otyłości
Obesity treatment principles
Wioleta Respondek – s. 782-789

Kontrowersje wokół diet odchudzających
Controversy concerning weight reducing diets
Longina Kłosiewicz-Latoszek,, Wiktor Bogdan Szostak – s. 790-794

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz – s. 795-796

Comment
Prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz – s. 797-798

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences