Numer 10/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   10/2007


Układ renina-angiotensyna w chorobach nowotworowych
Renin-angiotensin system in neoplastic disease
Marek Pawlikowski – s. 380-385

Działanie biologiczne somatoliberyny (GHRH) i analogów tego neurohormonu: spojrzenie w przyszłość
Biological action of somatoliberin (GHRH) and its analogs: a look to the future
Małgorzata Sacewicz, Agnieszka Siejka, Hanna Ławnicka, Tomasz Stępień, Jan Komorowski, Henryk Stępień – s. 386-394

Znaczenie kliniczne melatoniny
Clinical significance of melatonin
Michał Karasek – s. 395-398

Incidentaloma przysadki
Pituitary incidentaloma
Jolanta Kunert-Radek – s. 399-402

Udział czynników neuroendokrynnych w długowieczności
Neuroendocrine aspects of longevity
Bogusława Baranowska – s. 403-407

Naczynioruchowy peptyd jelitowy (VIP) – potencjalny czynnik immunomodulacyjny i jego rola w chorobach układu oddechowego
Vasoactive intestinal peptide – immunomodulatory factor and its role in respiratory diseases
Wojciech Bik – s. 408-413

Rola naczynioruchowego peptydu jelitowego (VIP) i peptydu aktywującego cyklazę adenylową przysadki (PACAP) w mechanizmie uwalniania steroidów gonadowych
The role of vasoactive intestinal peptide (VIP) and pituitary adenylate cyclase activating peptide (PACAP) in the mechanism of relase of gonadal steroids
Elżbieta Wasilewska-Dziubińska – s. 414-419

Udział leptyny w regulacji osi podwzgórze-przysadka-jajnik
The involvement of leptin in the regulation of the hypothalamus-pituitary-ovary axis
Ewa Wolińska-Witort – s. 420-424

Rola oreksyny A w regulacji homeostazy energetycznej, sekrecji hormonalnej, regulacji rytmu sen-czuwanie i patogenezie narkolepsji
The role of orexin A in the control of energy homeostasis, hormonal secretion, sleep-wake cycle and pathogenesis of narcolepsy
Lidia Martyńska – s. 425-429

Jakość życia a zaburzenia osobowości u pacjentów z chorobą refluksową przełyku leczonych chirurgicznie
Quality of Life and Personality Disorders in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease after Surgery
Ewa Kalinowska – s. 430-438