Numer 10/2009


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   10/2009


 

Wstęp
prof. dr hab. med. Andrzej Więcek – 737

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Prenatal Programming – impact on the kidney and beyond
Rozwój narzadów w życiu płodowym – wpływ na stan nerek
Eberhard Ritz – s. 739

Od organogenezy do przewlekłej choroby nerek i nadciśnienia
From morphogenesis toward to chronic kidney disease and hypertension
Jacek Manitius – s. 744

Aldosteron – hormon o wielu obliczach
Aldosteron – hormon with multiple faces
Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz – s. 751

Uszkodzenie nerek jako przyczyna nadciśnienia tętniczego
Injury of the kidneys as a cause of arterial hypertension
Stanisław Czekalski – s. 757

Nowe właściwości farmakologiczne heparyny i sulodeksydu
New pharmacological effects of heparin and sulodexide
Jacek Borawski, Michał Myśliwiec – s. 764

Ostre uszkodzenie i ostra niewydolność nerek – problem interdyscyplinarny
Acute injury and acute renal failure – interdysciplinary problem
Jan Duława – s. 771

Współczesne zasady leczenia kłębuszkowych zapaleń nerek
Modern principles of glomerulonephritis treatment
Marian Klinger – s. 776

Nadmierne hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron nie jest zawsze korzystne
Dual blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system is not always beneficial
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek – s. 782

Ocena stanu nawodnienia jako czynnika rokowniczego za pomocą techniki bioimpedancji elektrycznej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
The measurement of hydration state as risk factor using bioimpedance analysis in patients with chronic kidney disease
Andrzej Książek, Wojciech Załuska, Sławomir Mozul, Jolanta Szeliga-Król – s. 789

Modern forms of electrostimulation: effects on pain, metabolism and muscle function
Nowoczesne sposoby elektrostymulacji: wpływ na nasilenie bólu, przemiany metaboliczne oraz czynność mięśni
André Klassen, Udo Bahner, Katarina Sebekova, August Heidland – s. 794

Aktywność fizyczna chorych przewlekle dializowanych – porównanie skuteczności różnych metod jej zwiększania
Physical activity in dialysed patients – a comparison of different methods of its improvement
Michał Nowicki, Marta Jagodzińska, Katarzyna Murlikiewicz, Maciej Niewodniczy – s. 799

Zintegrowana opieka nefrologiczna – nowe koncepcje a rzeczywistość i przyszłość
Integrated end-stage renal disease care – new concepts, present time and future
Zofia Wańkowicz – s. 805

Czynniki warunkujące wieloletnią adekwatną dializę otrzewnową
Factors provided long-term adequate peritoneal dialysis
Władysław Sułowicz – s. 811

Przewlekła choroba nerek – problem nie tylko medyczny, ale także socjoekonomiczny
Chronic Kidney Disease – not only medical but also socioeconomical problem
Bolesław Rutkowski – s. 817

Chirurgia serca w przewlekłej niewydolności nerek
Cardiac surgery in patients with chronic renal failure
Stanisław Woś, Roman Mrozek – s. 823

Nowotwory u biorców przeszczepu nerkowego – rola zakażeń wirusowych i leczenia immunosupresyjnego
Cancers in kidney transplant recipients – role of viral infections and immunosuppressive drugs
Magdalena Durlik – s. 827

Immunoablacja i przeszczepienie własnych komórek krwiotwórczych – nowa metoda leczenia świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1
Autologous nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation – new treatment in de novo diagnosed type 1 diabetes mellitus
Alicja Milczarczyk, Emilian Snarski, Wiesław W. Jędrzejczak, Edward Franek – s. 834

Tomografia emisji pozytonów (PET) i jej zastosowanie do wykrywania, lokalizacji i monitorowania guzów gruczołów wydzielania wewnętrznego
Positron emission tomography (PET) and its role in the diagnosis, localization and monitoring of the endocrine gland tumors
Zbigniew Wygoda, Andrea d’Amico, Barbara Jarząb – s. 840

Niektóre aspekty współczesnej medycyny
Some aspects of the modern medicine
Jan Zazgórnik – s. 848

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Andrzej Więcek – s. 854

Comment
prof. dr hab. med. Andrzej Więcek – s. 856

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 859