Numer 1/2006


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   1/2006


Techniki minimalnie inwazyjne w chirurgii endokrynologicznej – przegląd piśmiennictwa
Minimally invasive techniques in endocrine surgery – literature review
Krzysztof Kuzdak, Sebastian Niedźwiecki

Rola wideotorakoskopii we współczesnej chirurgii klatki piersiowej
The role of videotorakoscopy in current thoracic surgery
Krzysztof Leksowski

Łagodne choroby połączenia żołądkowo-przełykowego leczone chirurgicznie
Surgical treatment of benign disorders of the oesophago-gastric junction
Wiesław Tarnowski, Krzysztof Bielecki

Laparoskopowe leczenie otyłości
Laparoscopic bariatric surgery
Krzysztof Paśnik, Edward Stanowski

Jatrogenne urazy dróg żółciowych powstałe podczas cholecystektomii laparoskopowej
Jatrogenic bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy
Ireneusz Kozicki, Krzysztof Bielecki

Laparoskopowa resekcja jelita grubego u pacjentów z chorobą nowotworową – doświadczenie własne z 319 pacjentami
Laparoscopic resection of colorectal cancer – own experience of 319 patients
S. Czudek, M. Škrovina, L. Adamčík

Laparoskopia w chirurgicznym leczeniu ostrych chorób jamy brzusznej
Laparoscopic surgery in the treatment of acute abdomen
Tadeusz Wróblewski, Marek Krawczyk

Chirurgia małoinwazyjna u dzieci
Minimally invasive pediatric surgery
Józef Dzielicki, Wojciech Korlacki