Numer 1/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   1/2007


Przebieg retinopatii u myszy z cukrzycą streptozotocynową po ksenotransplantacji opłaszczonych wysp Langerhansa

Rozprawa habilitacyjna. Dynamics of retinopathy in streptozotocinic induced diabetic mice after xenotransplantation of immunoisolated Langerhans islets
Iwona Grabska-Liberek – s. 1-44