Numer 12/2008


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   12/2008


Nietrzymanie stolca u ludzi w wieku podeszłym
Fecal Incontinence in the Elderly Population
Krzysztof Bielecki, Iwona Trytko – s. 783-792

Urazy u osób w wieku starszym
Trauma in elderly people
Lech Baczuk – s. 793-798

Rehabilitacja przed- i okołooperacyjna chorych w podeszłym wieku: rehabilitacja oddechowa
Pre-and perioperative rehabilitation of elderly patients: pulmonary rehabilitation
Aleksandra Doroszewska-Szczepanik, Iwona Madejska – s. 797-803

Rehabilitacja przed- i okołooperacyjna chorych w wieku podeszłym – rehabilitacja ruchowa
Pre- and postoperative rehabilitation of elderly patient
Irena Madejska, Aleksandra Doroszewska-Szczepanik – s. 804-810

Rehabilitacja przed- i okołooperacyjna chorych w podeszłym wieku – rehabilitacja psychologiczna
The pre- and perioperative rehabilitation of the old age patients – psychological rehabilitation
Krzysztof H. Kołątaj – s. 811-817

Odleżyny u osób w wieku podeszłym – zapobieganie i leczenie
Pressure ulcers – prevention and treatment geriatric patients
Mirosław Klukowski – s. 818-820

Komentarz do prac
Krzysztof Bielecki – s. 821

Comment
Krzysztof Bielecki – s. 822

Małopłytkowości u kobiet ciężarnych i ich dzieci – spojrzenie immunohematologa
Thrombocytopenia in pregnant women and their children – from the viewpoint of the immunohaematologist
Małgorzata Uhrynowska – s. 823-827

Diagnostyka molekularna bakteryjnych zakażeń krwi
Molecular diagnostics of bacterial blood infections
Anna Budzyńska, Agnieszka Kaczmarek, Eugenia Gospodarek – s. 828-833

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 834