Numer 2/2009


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   02/2009


Numer poświęcony tematyce gastroenterologicznej i hepatologicznej pod redakcją profesorów Jarosława Reguły, Witolda Bartnika i Andrzeja Habiora powstał w związku z 100. rocznicą powołania Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Autorami artykułów są pracownicy Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii CMKP, którzy dedykują ten zeszyt Kierownikom Kliniki, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju polskiej gastroenterologii.

Wstęp
prof. dr hab. med. Jarosław Reguła, prof. dr hab. med. Witold Bartnik, prof. dr hab. med. Andrzej Habior – s. 76

Choroby wątroby zagrożeniem Europy w XXI wieku
Liver diseases – the threat for Europe in 21th century
Andrzej Habior – s. 77

Uwarunkowania rozwoju medycyny molekularnej
Requirements for the development of molecular medicine
Jerzy Ostrowski – s. 84

PRACE ORYGINALNE
ORGINAL PAPERS

Stosowanie analgosedacji do endoskopii w Polsce
Endoscopic sedation practice in Poland
Arkadiusz Jakubowski, Michał F. Kamiński, Katalin Müllner, Zsolt Tulassay, Jarosław Reguła – s. 88

Rodzinne występowanie pierwotnej żółciowej marskości wątroby w materiale jednego ośrodka referencyjnego w Polsce
Familial occurrence of primary biliary cirrhosis in patients under care of single center in Poland
Andrzej Pawełas – s. 99

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Nowe zasady leczenia infekcji Helicobacter pylori
New principles in the treatment of Helicobacter pylori infection
Witold Bartnik – s. 103

Ostra pseudoniedrożność jelit
Acute colonic pseudo-obstruction
Agata Goś-Zając – s. 107

Gruczolaki ząbkowane i polipowatość hyperplastyczna, a rak jelita grubego
Serrated adenomas, hyperplastic polyposis and carcinoma of the colorectum
Janina Orłowska, Mirosław Kiedrowski – s. 111

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego – dwie choroby czy jedna?
Microscopic colitis – one or two diseases?
Magdalena Chruścielewska-Kiliszek – s. 118

Gruczolakorak trzustki
Pancreatic adenocarcinoma
Agnieszka Rogowska – s. 123

Dokąd zmierza współczesna ultrasonografia? Postępy w diagnostyce zmian ogniskowych i włóknienia w wątrobie
Quo vadis ultrasound imaging? Advances in the diagnosis of focal liver lesions and liver fibrosis
Ireneusz W. Gierbliński, Tomasz Wocial – s. 131

Medycyna mitochondrialna
Mitochondrial medicine
Piotr Brągoszewski, Jerzy Ostrowski – s. 138

Perspektywy poszukiwania biomarkerów chorobowych w peptydomie osocza lub surowicy krwi z użyciem spektrometrii mas
Perspectives of mass spectrometry-based disease biomarkers discovery in plasma or serum peptidome
Jakub Karczmarski, Michał Mikula, Ewa Hennig, Tymon Rubel, Jerzy Ostrowski – s. 149

Komentarz do prac
Witold Bartnik – s. 157

Comment
Witold Bartnik – s. 158

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 159