Numer 2/2012


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 2/2012


PRACE ORYGINALNE

ORIGINAL PAPERS

Diagnostyka obrazowa stawów mostkowo-obojczykowych u chorych na zespół SAPHO
The imaging of sterno-clavicular joints in SAPHO syndrome
Hanna Przepiera-Będzak, Lech Cyryłowski, Iwona Brzosko, Piotr Zorga, Marek Brzosko – s. 89-94

Biostymulacja laserowa w terapii zaburzeń mikrokrążenia u pacjentów z objawem Raynauda
Laser biostimulation in the therapy of microvascular abnormalities in patients with Raynaud’s phenomenon
Jacek Kita, Anna Kuryliszyn-Moskal, Agnieszka Dakowicz – s. 95-98

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Reumatologia – spojrzenie wstecz i w przyszłość
Rheumatology – the past and the future
Stefan Mackiewicz – s. 99-102

Wczesne zapalenie stawów – aktualny stan wiedzy
Early arthritis – current state of knowledge
Anna Filipowicz-Sosnowska – s. 103-108

Leczenie bólu w chorobach reumatycznych
Management of pain in rheumatic diseases
Dariusz Niedziałek, Witold Tłustochowicz – s. 109-114

Czy jesteśmy w stanie wcześniej rozpoznawać zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?
Can we diagnose ankylosing spondylitis earlier?
Piotr Wiland – s. 115-119

Choroba Stilla u dorosłych jako przyczyna gorączki o niejasnej etiologii
Adult onset Still’s disease as the cause of fever of unknown etiology
Piotr Leszczyński, Katarzyna Pawlak-Buś, Tomasz Szafrański – s. 120-127

Leczenie tocznia rumieniowatego układowego
Systemic lupus erythematosus treatment strategies
Maria Majdan, Dorota Suszek, Andrzej Majdan – s. 128-135

Plamica Henocha i Schönleina
Henoch-Schönlein purpura
Piotr Adrian Klimiuk, Anna Kuryliszyn-Moskal – s. 136-140

Nadciśnienie płucne w przebiegu twardziny układowej
Pulmonary hypertension associated with systemic sclerosis
Otylia Kowal-Bielecka, Żaneta Smoleńska – s. 141-146

Fibromialgia – choroba czy zespół bólowy?
Fibromyalgia – a disease or a pain syndrome?
Magdalena Atarowska, Włodzimierz Samborski – s. 147-151

Problemy psychologiczne w chorobach reumatycznych
Psychological problems in rheumatic diseases
Ida Dobrucka-Janeczek, Anna Jędryka-Góral – s. 152-155

Znaczenie autoprzeciwciał w rozpoznaniu chorób reumatycznych
Implications of the autoantibodies in the diagnosis of rheumatic diseases
Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Dominik Majewski – s. 156-163

Badania obrazowe w diagnostyce i ocenie leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Imaging methods in diagnosis and evaluation of treatment of rheumatoid arthritis patients
Małgorzata Wisłowska, Magdalena Matryba – s. 164-169

Komentarz do prac
Eugeniusz Józef Kucharz – s. 170-171

Comment
Eugeniusz Józef Kucharz – s. 172-173


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.