Numer 2/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  2/2015

Radiologia zabiegowa/Interventional radiology


Numer poświęcony radiologii zabiegowej został przygotowany pod redakcją prof. dr hab. med. Małgorzaty Szczerbo-Trojanowskiej, Kierownika Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Mechaniczne udrażnianie zmian pierwotnych oraz nawrotowych w tętnicach oraz pomostach naczyniowych – wstępne doświadczenia własne
Endovascular mechanical thrombectomy of primary and recurrent changes in the arteries and bypasses – preliminary own experience
Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Klaudia Karska, Tomasz Roman, Radosław Krupiński, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 76-81

Assessment of efficacy of intravascular ovarian vein occlusion for the treatment of pelvic congestion syndrome
Ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej embolizacji żył jajnikowych w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy
Krzysztof Pyra, Sławomir Woźniak, Piotr Czuczwar, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Roman, Łukasz Światłowski, Tomasz Paszkowski, Tomasz Jargiełło – s. 82-87

Uterine artery embolisation for the treatment of symptomatic uterine fibroids
Embolizacja tętnic macicznych w leczeniu objawowych mięśniaków macicy
Krzysztof Pyra, Tomasz Jargiełło, Anna Drelich-Zbroja, Michał Górnik, Klaudia Karska, Michał Sojka, Łukasz Światłowski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 88-94

Uterine artery embolisation for obstetric hemorrhages treatment
Embolizacja tętnic macicznych w leczeniu krwotoków poporodowych z narządu rodnego
Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Sławomir Woźniak, Klaudia Karska, Tomasz Roman, Łukasz Światłowski, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 95-98

Przedoperacyjna embolizacja guzów kręgosłupa
Preoperative embolisation in spine/vertebrae tumors
Klaudia Karska, Katarzyna Wojtal, Monika Miazga, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Tomasz Roman, Magdalena Jarząbek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 99-103

Przezskórne leczenie jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej
Percutaneous treatment of iatrogenic femoral artery pseudoaneurysms
Klaudia Karska, Katarzyna Wojtal, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Jargiełło – s. 104-107

Is CT still a method of monitoring patients after endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms?
Czy TK jest nadal metodą monitorowania chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej?
Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Jargiełło, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Michał Sojka, Anna Szymańska, Krzysztof Pyra, Klaudia Karska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 108-116

Przezpochwowe udrażnianie jajowodów w leczeniu niepłodności – badania wstępne
Transvaginal tubal infertility treatment – preliminary study
Krzysztof Pyra, Tomasz Roman, Michał Sojka, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 117-119

Treatment of peripheral vascular malformations – preliminary single-centre experience
Leczenie obwodowych malformacji naczyniowych – wstępne doświadczenia własne
Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Katarzyna Wojtal, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 120-123

Endovascular treatment for superior vena cava obstruction
Leczenie wewnątrznaczyniowe zwężeń żyły głównej górnej
Monika Miazga, Tomasz Jargiełło, Anna Drelich-Zbroja, Klaudia Karska, Krzysztof Pyra, Michał Sojka, Kowalik Marcin, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 124-128

Leczenie zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej na drodze wewnątrznaczyniowej – doświadczenia własne
Endovascular treatment of subclavian steal syndrome – own experience
Michał Sojka, Anna Sojka, Tomasz Jargiełło, Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Monika Miazga, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 129-134

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Zastosowanie stentów zmieniających przepływ krwi (flow-diverter) w wewnątrznaczyniowym leczeniu niepękniętych tętniaków mózgu
Flow-diverters in endovascular treatment of unruptured brain aneurysm
Tomasz Roman, Maciej Szajner, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Klaudia Karska, Anna Sojka, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 135-138

Wewnątrznaczyniowe leczenie przetok szyjno-jamistych
Endovascular treatment of carotid cavernous fistulas
Tomasz Roman, Maciej Szajner, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Klaudia Karska, Anna Sojka, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 139-144

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 145

Comment
prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, MD, PhD – s. 146


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.