Numer 3/2015


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  3/2015

Dermatologia/Dermatology


Numer poświęcony dermatologii został przygotowany pod redakcją prof. dr hab. med. Ligii Brzezińskiej-Wcisło, Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Transforming Growth Factor beta in basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC) and keratoacanthoma (KA)
Transformujący czynnik wzrostu beta w raku podstawnokomórkowym, kolczystokomórkowym i rogowiaku kolczystokomórkowym
Mariola Wyględowska-Kania, Joanna Gola, Dominika Wcisło-Dziadecka, Barbara Strzałka-Mrozik, Celina Kruszniewska-Rajs, Małgorzata Porc, Magdalena Tkacz, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 152-158

Defensin DEFB4A transcript level in the differentiation of keratoacanthoma, squamous and basal cell carcinomas
Poziom ekspresji defensyny DEFB4A w różnicowaniu rogowiaka kolczystokomórkowego, raka kolczystokomórkowego i raka podstawnokomórkowego
Mariola Wyględowska-Kania, Joanna Gola, Anna Uttecht-Pudełko, Dominika Wcisło-Dziadecka, Małgorzata Kapral, Barbara Strzałka-Mrozik, Celina Kruszniewska-Rajs, Magdalena Tkacz, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 159-165

Bullous pemphigoid in Dermatology Departments of Silesia in years 2001-2014
Pemfigoid pęcherzowy w oddziałach dermatologii województwa śląskiego w latach 2001-2014
Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło, Bartosz Miziołek – s. 166-172

Potential etiologic factors in patients with persistent pruritus ani
Potencjalne czynniki etiologiczne u pacjentów z uporczywym świądem odbytu
Karolina Hadasik, Grzegorz Hadasik, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 173-176

Demodex folliculorum in rosacea based on a modified standardized skin surface biopsy
Nużeniec ludzki w trądziku różowatym na podstawie zmodyfikowanej standaryzowanej biopsji powierzchni skóry
Hubert Arasiewicz, Piotr Szilman, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 177-180

The power of stereotypes. Findings of a pilot study on the psychosocial aspects and quality of life among patients with androgenetic alopecia
Siła stereotypów. Wnioski z pilotażowego badania dotyczącego aspektów psychospołecznych oraz jakości życia wśród pacjentów z łysieniem androgenowym
Martyna Zbiciak-Nylec, Dominika Wcisło-Dziadecka, Ligia Brzezińska-Wcisło, Michał Smyła, Bartosz Miziołek, Anna Michalska-Bańkowska – s. 181-185

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Aging – what’s new?
Starzenie – co nowego?
Beata Bergler-Czop – s. 186-192

Premalignancies and intraepithelial neoplasms of the skin – an update
Stany przedrakowe i raki przedinwazyjne skóry – ostatnie doniesienia
Anna Lis-Święty – s. 193-199

Skin lesions – a valuable sign in the diagnosis of dementia syndromes
Zmiany skórne – cenna wskazówka w diagnostyce zespołów otępiennych
Katarzyna Mierzwińska, Ligia Brzezińska-Wcisło, Hubert Arasiewicz – s. 200-203

Rosacea – clinical manifestation and therapeutic options
Trądzik różowaty – objawy kliniczne, możliwości terapeutyczne
Grażyna Chodorowska – s. 204-210

Trichological problems related to menopause
Problemy trichologiczne okresu menopauzy
Bartosz Miziołek, Ligia Brzezińska-Wcisło, Dominika Wcisło-Dziadecka, Martyna Zbiciak-Nylec, Anna Michalska-Bańkowska – s. 211-216

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 217-218

Comment
prof. Ligia Brzezińska-Wcisło, MD, PhD – s. 219-220


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.