Numer 4/2016


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  4/2016

Gastroenterologia dziecięca/Pediatric gastroenterology


Numer poświęcony gastroenterologii dziecięcej został przygotowany pod redakcją dr. hab. med. Jarosława Kierkusia i dr. hab. med. Grzegorza Oracza z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

Home Enteral Nutrition in children – 6 years of clinical experience
Żywienie dojelitowe dzieci w warunkach domowych – 6 lat doświadczeń klinicznych
Małgorzata Matuszczyk, Anna Rybak, Michał Szczepański, Anna Wiernicka, Jarosław Kierkuś – s. 208-216
Efficacy of 3% sorbitol solution in preparation to magnetic resonance enterography in children with inflammatory bowel disease
Skuteczność 3% roztworu sorbitolu w przygotowaniu do enterografii rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit
Joanna Sieczkowska, Dorota Jarzębicka, Beata Marcińska, Monika Meglicka, Grzegorz Oracz, Elżbieta Jurkiewicz, Jarosław Kierkuś – s. 217-221
Analysis of clinical course of chronic pancreatitis in children with IVS8-5T variant in comparison with patients with CFTR mutation-related pancreatitis
Analiza przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci z wariantem IVS8-5T w porównaniu z pacjentami z przewlekłym zapaleniem trzustki związanym z mutacjami w genie CFTR
Karolina Wejnarska, Agnieszka Magdalena Rygiel, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Elwira Kołodziejczyk, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Maciej Dądalski, Grzegorz Oracz – s. 222-226
Alpha-1 antitrypsin deficiency and pancreatitis in children
Niedobór alfa1-antytrypsyny a zapalenie trzustki u dzieci
Elwira Kołodziejczyk, Karolina Wejnarska, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – s. 227-230
Budesonide MMX in pediatric ulcerative colitis
Budezonid MMX w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Aleksandra Adamczuk, Maciej Dądalski, Jarosław Kierkuś – s. 231-233

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Nietypowa lokalizacja zmian w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dziecka
Unusual localization of inflammatory changes in the Crohn’s disease in children
Małgorzata Podlaska, Maciej Dądalski, Maciej Pronicki, Jarosław Kierkuś – s. 234-237
Autoimmune pancreatitis in a 13.5-year-old child – a case report
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki u 13,5-letniego dziecka – opis przypadku
Magdalena Naorniakowska, Elwira Kołodziejczyk, Karolina Piwczyńska, Grzegorz Oracz – s. 238-240

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Achalazja przełyku u dzieci
Esophageal achalasia in children
Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Jarosław Kierkuś, Maciej Dądalski, Marek Woynarowski, Grzegorz Oracz – s. 241-245
Familial adenomatous polyposis in children
Rodzinna polipowatość gruczolakowata u dzieci
Aleksandra Marach, Jarosław Kierkuś, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz – s. 246-252
Badanie rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit
Magnetic resonance technique in children with inflammatory bowel disease
Joanna Sieczkowska, Beata Marcińska, Dorota Jarzębicka, Jarosław Kierkuś, Elżbieta Jurkiewicz – s. 253-260

KOMENTARZ/COMMENT

Komentarz do prac
dr hab. med. Jarosław Kierkuś, dr hab. med. Grzegorz Oracz – s. 261
Comment
Jarosław Kierkuś, MD, PhD, Grzegorz Oracz, MD, PhD – s. 262


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.