Numer 5/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   5/2007


Przeszczepienie trzustki i wysp trzustkowych w leczeniu cukrzycy typu 1
Pancreas and islet transplantation as a treatment for type 1 diabetes
Alicja Milczarczyk, Marek Durlik, Edward Franek – s. 165-167

Postępy w badaniach nad gospodarką wapniowo-fosforanową – część I
Advances in calcium-phosphorus homeostasis – part I
Franciszek Kokot, Edward Franek – s. 168-174

Postępy w badaniach nad gospodarką wapniowo-fosforanową – część II
Advances in calcium-phosphorus homeostasis – part II
Edward Franek, Franciszek Kokot – s. 175-179

Perspektywy leczenia niedokrwistości nerkopochodnej – nowe koncepcje, nowe preparaty
Perspectives in the treatment of renal anemia – new concepts and new drugs
Andrzej Więcek, Jerzy Chudek, Teresa Nieszporek – s. 180-185

Zmiany morfologiczne w kłębuszkach nerkowych w przewlekłej chorobie nerek – czy mogą być odwracalne?
Glomerular lesions in chronic kidney disease – are they reversible?
Marcin Adamczak, Andrzej Więcek – s. 192-201

Wybrane aspekty transplantacji serca u dzieci
Selected aspects of heart transplantations in children
Lidia Hyla-Klekot, Beata Chodór, Grażyna Kucharska, Jan Głowacki – s. 192-201