Numer 5/2009


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   05/2009


Numer zawierający artykuły o tematyce internistycznej został przygotowany pod redakcją prof. dr hab. med. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej, dla lekarzy rodzinnych i praktykujących w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wstęp
prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 328

Leczenie przewlekłej niewydolności serca
Heart failure treatment
Piotr Orzechowski, Michał Wąsowski – s. 329

Leczenie farmakologiczne choroby wieńcowej
Pharmacotherapy of stable angina pectoris
Hanna Puchalska-Krotki, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 334

Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Chronic obturative pulmonary disease
Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 340

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Venous thromboembolic disease
Barbara Kapitan-Malinowska, Agata Bogołowska-Stieblich – s. 345

Leczenie cukrzycy typu 2 z wyłączeniem insuliny
Type 2 diabetes treatment excepted insulin
Magdalena Walicka, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 355

Leczenie chorób tarczycy
Treatment of thyroid diseases
Ewa Czerwińska, Magdalena Walicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 364

Choroba wrzodowa: rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie
Peptic ulcer disease: diagnosis, therapy and prevention
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 369

Leczenie farmakologiczne osteoporozy
Osteoporosis – pharmacological therapy
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Marek Tałałaj – s. 376

Kamica układu moczowego – prewencja i leczenie farmakologiczne
Urolithiasis – prevention and pharmacological treatment
Marek Tałałaj, Marta Toboła, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 387

Comment
Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 395

List
Letter
Jerzy Karyłowski – s. 397

Autism: early detection and the role of primary health care providers in the diagnostic process
Autyzm: wczesne rozpoznanie i rola lekarza pierwszego kontaktu w procesie diagnostycznym
Monika Suchowierska – s. 398

Wyróżniony doktorat na stopień doktora nauk medycznych
przeprowadzony w roku akademickim CMKP 2008/2009

Przydatność badań laboratoryjnych do oceny ryzyka złamań i w diagnostyce różnicowej niskiej masy kostnej u asymptomatycznych kobiet po menopauzie
Utility of laboratory tests in evaluation of fracture risk and in differential diagnostics of low bone mass in asymptomatic postmenopausal women
Magdalena Walicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 404

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 415