Numer 5/2010


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 05/2010


Wstęp – s. 348

Introduction – s. 349

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Wpływ niedoboru witaminy D w czasie ciąży i laktacji na matkę i dziecko
The influence of Vitamin D deficiency during pregnancy and lactation on the mother and the child
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Magdalena Walicka – s. 350-355

Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D – 2009
Prophylaxis of Vitamin D Deficiency – Polish Recommendation 2009
Zalecenia opracowane przez Zespół Ekspertów w składzie: Prof. Jadwiga Charzewska – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia i wsp. – s. 356-359

Cukrzyca a ciąża
Diabetes and pregnacy
Magdalena Walicka, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 360-368

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
Hypertension in pregnant women
Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 369-374

Zakrzepica w ciąży
Thromboembolism in pregnancy
Agata Bogołowska-Stieblich, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 375-381

Choroby reumatyczne u kobiet w ciąży
Rheumatic diseases in pregnant women
Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 382-386

Zaburzenia czynności tarczycy u kobiet w ciąży i po porodzie
Thyroid dysfunction in pregnancy and postpartum
Ewa Czerwińska, Magdalena Walicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 387-390

Problemy hematologiczne u ciężarnych w praktyce lekarza rodzinnego
Haematogical problems in pregnant women at a general practitioner’s practice
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 391-407

Nabyte wady serca u kobiet w ciąży
Pregnancy in women with valvular heart disease
Hanna Puchalska-Krotki, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 408-412

Astma oskrzelowa w ciąży
Bronchial asthma in pregnancy
Ada Sawicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 413-416

Zakażenia układu oddechowego u ciężarnych
Respiratory infection during pregnancy
Michał Pirożyński – s. 417-421

Measles-mumps-rubella vaccine and autistic spectrum disorder: What do doctors need to tell the parents?
Potrójna szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce a spektrum zaburzeń autystycznych: o czym lekarze powinni informować rodziców?
Monika Suchowierska, Gary Novak – s. 422-428

Komentarz – s. 429-430

Comment – s. 431-433


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.