Numer 6/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   6/2007


Złamania wewnątrzstawowe kończyn – wprowadzenie
Intraarticular fractures – introduction
Bartłomiej Kordasiewicz, Dariusz Marczak, *Jan Orłowski, Stanisław Pomianowski – s. 207-209

Złamania wewnątrzstawowe dalszej nasady kości udowej
Intraarticular fractures of distal femur
Jan Orłowski, Waldemar Rylski – s. 210-218

Złamania bliższej nasady kości piszczelowej
Tibial plateau fractures
Piotr Zakrzewski – s. 219-229

Złamania typu „pilon fracture”
Pilon fractures
Jan Orłowski, Dariusz Marczak, Waldemar Rylski – s. 230-238

Leczenie operacyjne złamań wewnątrzstawowych łokcia
The operative treatment of the intraarticular fractures of the elbow joint
Stanisław Pomianowski – s. 239-247

Leczenie złamań końca dalszego kości promieniowej
Operative treatment of the distal radius fractures
Bartłomiej Kordasiewicz – s. 248-256