Numer 7/2008


P o s t ę p y    N a u k   M e d y c z n y c h   07/2008


Zasady dziedziczenia predyspozycji do nowotworów
Principles of genetic predisposition to malignancies
Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński – s. 427-430

Analizy molekularne DNA i RNA w wykrywaniu dziedzicznych predyspozycji do nowotworów
DNA and RNA analyses in detection of genetic predisposition to cancer
Joanna Matyjasik, Bartłomiej Masojć, Grzegorz Kurzawski – s. 431-440

Test BRCA1
BRCA1 testing
Bohdan Górski, Jan Lubiński – s. 441-442

Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe
DNA testing for variants conferring low or moderate increase in the risk of cancer
Grzegorz Kurzawski, Janina Suchy, Cezary Cybulski, Joanna Matyjasik, Tadeusz Dębniak, Bohdan Górski, Tomasz Huzarski, Anna Janicka, Jolanta Szymańska-Pasternak, Jan Lubiński – s. 443-445

Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika
Hereditary breast and ovarian cancer
Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Tomasz Huzarski, Oleg Oszurek, Anna Janicka, Jolanta Szymańska-Pasternak, Bohdan Górski, Janusz Menkiszak, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński – s. 446-455

Zespół Lyncha (HNPCC)
Lynch syndrome
Józef Kładny, Grzegorz Kurzawski, Janina Suchy, Jan Lubiński – s. 456-459

Zespół MSH6
MSH6 syndrome
Janina Suchy, Jan Lubiński – s. 460-462

Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego
Familial adenomatous polyposis of colon
Andrzej Pławski, Marta Podralska, Piotr Krokowicz, Jacek Paszkowski, Jan Lubiński, Ryszard Słomski – s. 463-471

Genetyka kliniczna raka rdzeniastego tarczycy
Clinical genetic of medullary thyroid carcinoma
Barbara Jarząb, Jan Włoch, Zbigniew Wygoda – s. 472-481

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych – s. 484