Numer 8/2017


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  8/2017

Numer interdyscyplinarny/Interdisciplinary issue


PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL PAPER

Ocena populacji mieszanej erytrocytów (chimeryzmu erytrocytów) metodą cytometrii przepływowej u pacjentów po allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych
Analysis of mixed population of erythrocytes (chimerism of erythrocytes) by flow cytometry in patients who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Patrycja Zielińska, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Monika Dzierżak-Mietła, Krzysztof Białas, Anna Koclęga, Krystyna Jagoda, Agnieszka Karolczyk, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 408-413

OPISY PRZYPADKÓW/CASE REPORTS

Borelioza, postać wczesna rozsiana z zajęciem nerwu okoruchowego – opis przypadku
Borreliosis, the early, disseminated form of a nerve oculomotor palsy – case report
Paweł Królik – s. 414-417
Nawracające zapalenie chrząstek – opis przypadku
Relapsing polychondritis – case raport
Paweł Królik – s. 418-421
Trudności diagnostyczne u dorosłego mężczyzny z mięsakiem Ewinga – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Diagnostic difficulties in Ewing sarcoma in an adult male – a case report and review of the literature
Dariusz Kata, Katarzyna Przytulska, Jarosław Korzeński, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Jacek Pająk, Barbara Rygoł, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 422-426

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW PAPERS

Aktywność leków przeciwdrobnoustrojowych zastosowanych w kombinacjach wobec pałeczek Gram-ujemnych w badaniach in vitro
The activity of antimicrobial drugs used in combination against Gram-negative bacteria in vitro
Aleksandra Garbusińska, Ewelina Szliszka – s. 427-433
Antybiotyki fluorochinolonowe – tradycyjne, niepostrzegane i nowe działania niepożądane
Fluoroquinolone antibiotics – traditional, overlooked and emerging adverse drug reactions
Jacek Borawski, Barbara Łabij-Reduta, Justyna Żółtko, Marcin Kazberuk, Beata Naumnik – s. 434-439
Bradykinin – an undervalued mediator?
Bradykinina – niedoceniany mediator?
Kinga Belowska-Bień, Ewa Szeląg, Janina Szeląg, Monika Skrzypiec-Spring – s. 440-446
Znaczenie kwasu moczowego w chorobach cywilizacyjnych i przewlekłej chorobie nerek. Część II: hiperurykemia jako potencjalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2 i przewlekłej choroby nerek
The role of uric acid in civilization diseases and chronic kidney disease. Part II: hyperuricemia as a potential risk factor for cardiovascular diseases, diabetes mellitus and chronic kidney disease
Katarzyna Pokitko, Zofia I. Niemir – s. 447-454


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.