Numer 9/2007


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   9/2007


Patomechanizm i objawy kliniczne najczęstszych postaci jaskry wtórnej
Pathology and clinical symptoms of the most popular types of secondary glaucomas
Iwona Grabska-Liberek, Beata Janiszewska, Irmina Jankowska-Lech, Jaromir Wasyluk, Anna Dyczkowska, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska – s. 343-348

Diagnostyka jaskry wtórnej
Diagnostics of the secondary glaucoma
Jaromir Wasyluk, Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech, Anna Dyczkowska, Agnieszka Nowosielska – s. 349-355

Farmakoterapia jaskry wtórnej
Pharmacotherapy of the secondary glaucomas
Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jaromir Wasyluk, Anna Dyczkowska, Irmina Jankowska-Lech – s. 356-360

Procedury laserowe w jaskrze wtórnej
Laser therapy for secondary glaucoma
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Iwona Grabska-Liberek, Jaromir Wasyluk, Agnieszka Nowosielska, Irmina Jankowska-Lech, Anna Dyczkowska – s. 361-364

Preparaty złożone w farmakoterapii jaskry wtórnej
Fixed combinations in the secondary glaucoma topical therapy
Anna Dyczkowska, Iwona Grabska-Liberek, Jaromir Wasyluk, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska, Irmina Jankowska-Lech – s. 365-368

Zabiegi chirurgiczne w jaskrze wtórnej
Secondary glaucoma surgery
Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jaromir Wasyluk, Agnieszka Nowosielska, Anna Dyczkowska – s. 369-373