22. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dodał  |  0 Komentarzy

W dniach 15-17 marca 2018 roku, w Jachrance k/Warszawy odbędzie się
22. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tematem przewodnim konferencji będzie „Niewydolność serca – opieka kompleksowa”.

Epidemia niewydolności serca to liczne problemy medyczne, ale też społeczne. Utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa, rosnąca ilość procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych, rosnące koszty leczenia. W poszukiwaniu rozwiązania tych problemów lekarze koncentrują się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.

Rehabilitacja kardiologiczna w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stanowią konieczne ogniwo w tym łańcuchu opieki, odpowiadając na potrzeby epidemiologiczne i społeczne. Jednak żeby działania podejmowane w rehabilitacji kardiologicznej przynosiły oczekiwane efekty muszą być spełnione dwa najważniejsze czynniki:

  • metody rehabilitacji powinny być oparte na nowoczesnych i zgodnych z dowodami naukowymi standardach

  • miejsce rehabilitacji w systemie opieki zdrowotnej powinno zapewniać szeroki dostęp do tej metody wszystkim, którzy jej wymagają.

Przyszłoroczne Sympozjum dedykowane będzie pacjentom z niewydolnością serca. Rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych, farmakologii oraz metod zabiegowych pozwalają coraz skuteczniej leczyć. Równocześnie rośnie liczba pacjentów, którzy poprzez przedłużenie życia dołączają do grupy chorych wymagających długoterminowej opieki, której istotnym elementem jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, ale też opieka domowa z wykorzystaniem sprawdzonych procedur telemedycznych.

Już od 22 lat Sympozjum – organizowane do 2015 roku w Ustroniu – jest miejscem spotkań kardiologów, specjalistów rehabilitacji medycznej, a także lekarzy innych specjalności oraz fizjoterapeutów.

Wykłady i warsztaty – prowadzone przez wybitnych polskich kardiologów
i kardiochirurgów oraz uznanych specjalistów reprezentujących inne zawody medyczne – stanowią niepodważalną wartość merytoryczną spotkania i dotyczą różnych aspektów szeroko pojętej rehabilitacji kardiologicznej.

Bogaty program naukowy oraz szeroki wachlarz prezentowanych zagadnień czynią z Sympozjum najważniejsze wydarzenie naukowe dla wszystkich, którzy zajmują się rehabilitacją kardiologiczną w Polsce.

więcej na stronie:  http://rehabilitacja2018.ptkardio.pl/