Current issue


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  4/2020

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Postępów Nauk Medycznych”.
W tym wydaniu ciekawe artykuły omawiające różne zagadnienia medyczne.
Jeden artykuł dotyczy chirurgii i zapalania otrzewnej.
Drugi – kieszonki retrakcyjnej błony bębenkowej. Trzeci – molekuł adhezyjnych.
Najbardziej polecam artykuł dotyczący analizy skuteczności nieinwazyjnych technik wentylacji pacjenta z COVID-19.

ORIGINAL PAPER/PRACA ORYGINALNA

Results of the impact of antiproteinase hemosorbent on the dynamics of clinical and laboratory indicators in children with generalized peritonitis
Wyniki wpływu hemosorbentu antyproteinazowego na dynamikę wskaźników klinicznych i laboratoryjnych u dzieci z uogólnionym zapaleniem otrzewnej
Ruslan Yackubtsevich, Uladzimir Serhiyenka, Aleksander Khmialenka, Victor Vakulchik, Valery Kazhina, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 88-94

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Analysis of the effectiveness of noninvasive ventilation techniques in patients with COVID-19
Analiza skuteczności nieinwazyjnych technik wentylacji u pacjentów z COVID-19
Adam Jakubowski, Sylwia Jablonska, Grzegorz Lopienski, Agnieszka Szymanska, Marzena Wojewodzka-Zelezniakowicz, Robert Klimkowski, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 95-99
Retraction pockets of the tympanic membrane – introduction to the development of cholesteatoma
Kieszonki retrakcyjne błony bębenkowej – wstęp do rozwoju perlaka
Magdalena Godlewska, Jolanta Biszewska, Jaroslaw Luczaj, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Jerzy Robert Ladny – s. 100-104
Do adhesive molecules ICAM-1 and VCAM-1 affect the development and course of gastrointestinal tumors?
Czy molekuły adhezyjne ICAM-1 i VCAM-1 wpływają na rozwój i przebieg nowotworów przewodu pokarmowego?
Pawel Zarebski, Anna Zubkiewicz, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska – s. 105-110