Konferencja „Systemy dla szpitali i placówek medycznych”

Dodał  |  0 Komentarzy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia: Systemy dla szpitali i placówek medycznych

25 października 2018 r., Warszawa, Wstęp wolny, wymagana rejestracja->>

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitalami i przychodniami jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych. Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!

Tematyka konferencji:

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.RODO w placówkach ochrony zdrowia
4.Dokumentacja medyczna
– elektroniczna dokumentacja medyczna
– podpis elektroniczny,
– archiwizacja dokumentacji,
– ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
– finansowanie wyrobów medycznych
– pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje – leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
– kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
– ubezpieczenia
10.Marketing medyczny – prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

  • Dyrektorów administracyjnych

  • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych

  • Kierowników Działów IT

  • Kierowników Działów Zamówień

  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia

  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

  • Przedstawicieli administracji samorządowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.