Lista Recenzentów 2009 r.


Prof. Witold Bartnik

Prof. Krzysztof Bielecki

Dr med. Wojciech Bik

Prof. Andrzej Budaj

Prof. Anna Członkowska

Prof. Jan Dzieniszewski

Prof. Urszula Fiszer

Prof. Andrzej Gardas

Prof. Andrzej Habior

Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

Prof. Ireneusz Kozicki

Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Dr med. Tomasz Marek

Dr med. Janusz Opolski

Prof. Michał Pirożyński

Prof. Jarosław Reguła

Prof. Zbigniew Rybicki

Dr Izabela Rydlewska-Liszkowska

Prof. Edward Stanowski

Prof. Jerzy Strużyna

Prof. Jerzy Szaflik

Dr med. Lucjan Szponar

Prof. Marek Tałałaj

Dr hab. med. Wiesław Tarnowski

Prof. Andrzej Wojtczak

Prof. Zofia Zwolska