Lista Recenzentów 2012 r.


Prof. Bogusława Baranowska

Prof. Witold Bartnik

Prof. Andrzej Beręsewicz

Prof. Krzysztof Bielecki

Dr hab. med. Wojciech Bik

Prof. Andrzej Budaj

Dr hab. med. Dorota Cianciara

Prof. Barbara Cybulska

Prof. Barbara Czarnocka

Prof. Jarosław Czubak

Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Prof. Urszula Fiszer

Prof. Ryszard Gellert

Prof. Andrzej Habior

Prof. Wanda Horst-Sikorska

Prof. Teresa Jackowska

Prof. Grzegorz Jakiel

Prof. Kazimierz Jakubowicz

Prof. Włodzimierz Januszewicz

Dr med. Andrzej Jóźwiak

Prof. Anna Kasperlik-Załuska

Prof. Lech Konopka

Dr med. Jarosław Kozakowski

Prof. Ireneusz Kozicki

Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

Dr med. Paweł Maciejewski

Dr hab. med. Grzegorz Madycki

Prof. Henryka Małdyk

Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Prof. Wojciech Marczyński

Prof. Bożena Mariańska

Dr med. Waldemar Misiorowski

Prof. Wojciech Pypno

Prof. Stanisław Pomianowski

Prof. Danuta Ryglewicz

Dr med. Cezary Siemianowski

Prof. Marek Tałałaj

Prof. Wiesław tarnowski

Prof. Wojciech Zgliczyński