Lista Recenzentów 2013 r.


Dr med. Katarzyna Achremczyk

Prof. Bogusława Baranowska

Prof. Witold Bartnik

Dr med. Elżbieta Baum

Dr med. Lucyna Bednarek-Papierska

Dr med. Magdalena Białkowska

Prof. Krzysztof Bielecki

Prof. Andrzej Borówka

Dr hab. med. Wojciech Bik

Prof. Andrzej Budaj

Prof. Krzysztof Czajkowski

Prof. Anna Członkowska

Dr Marta Ćwikła

Prof. Magdalena Durlik

Prof. Jan Dzieniszewski

Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Prof. Urszula Fiszer

Dr med. Adam Gałązka

Prof. Ryszard Gellert

Dr med. Małgorzata Godziejewska-Zawada

Prof. Jacek Grygalewicz

Prof. Andrzej Habior

Prof. Marek Hartleb

Prof. Teresa Jackowska

Prof. Grzegorz Jakiel

Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

Prof. Mirosław Jarosz

Dr med. Monika Jedynak

Prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Prof. Lech Konopka

Dr med. Juliusz Kosel

Prof. Jan Kuś

Prof. Ewa Lech-Marańda

Prof. Jan Lubiński

Prof. Jerzy Robert Ładny

Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Prof. Bożena Mariańska

Prof. Grażyna Młynarczyk

Dr med. Krzysztof Piekarewicz

Prof. Michał Pirożyński

Prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka

Dr med. Konrad Radzikowski

Dr hab. med. Andrzej Siemiątkowski

Dr hab. med. Sebastian Stec

Prof. Jerzy Szaflik

Prof. Marek Szczepkowski

Prof. Wiesław Tarnowski

Dr med. Iwona Trytko

Prof. Jacek Wiechowiak

Prof. Małgorzata Wisłocka

Dr med. Edyta Zagórowicz

Prof. Krystyna Zawilska

Dr med. Urszula Zielińska-Borkowska

Prof. Zofia Zwolska