Lista Recenzentów 2014 r.


Dr med. Michał Ambroziak
Prof. Witold Bartnik
Dr hab. med. Bronisław Bednarz
Dr hab. med. Lucyna Bednarek-Papierska
Dr hab. med. Wojciech Bik
Prof. Andrzej Budaj
Prof. Marek Dąbrowski
Prof. Romuald Dębski
Prof. Jan Dzieniszewski
Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
Prof. Urszula Fiszer
Prof. Irena Frydecka
Dr n. biol. Damian Gaweł
Prof. Ryszard Gellert
Prof. Jacek Grygalewicz
Prof. Tomasz Demkow
Prof. Teresa Jackowska
Prof. Mirosław Jarosz
Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Dr hab. med. Jarosław Kierkuś
Prof. Piotr Kułakowski
Dr med. Ryszard Konior
Prof. Lech Konopka
Prof. Ewa Kopeć
Prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Dr hab. med. Grzegorz Madycki
Prof. Ewa Lech-Marańda
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Prof. Michał Pirożyński
Dr med. Krzysztof Smarż
Dr hab. med. Sebastian Stec
Dr hab. med. Mieczysław Szalecki
Dr hab. med. Agnieszka Szypowska
Dr hab. med. Ewa Pańkowska
Dr med. Mariusz Partyka
Prof. Wiesław Tarnowski
Prof. Alicja Wiercińska-Drapało
Prof. Halina Woś
Prof. Andrzej Zieliński
Prof. Henryk Zieliński
Prof. Zofia Zwolska