Lista Recenzentów 2015 r.


Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Prof. Bogusława Baranowska
Dr hab. med. Lucyna Bednarek-Papierska
Dr hab. med. Bronisław Bednarz
Dr hab. med. Wojciech Bik
Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Dr hab. med. Dorota Cianciara
Prof. Romuald Dębski
Prof. Magdalena Durlik
Prof. Jan Dzieniszewski
Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
Prof. Urszula Fiszer
Prof. Edward Franek
Prof. Krzysztof Galus
Dr n. biol. Damian Gaweł
Prof. Zenon Gawor
Prof. Jacek Grygalewicz
Prof. Teresa Jackowska
Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczak
Prof. Lech Konopka
Prof. Jerzy Kowalczyk
Dr med. Monika Kowalczyk
Prof. Ireneusz Kozicki
Dr med. Agata Kusz-Rynkun
Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Dr med. Marcin Lener
Prof. Jan Lubiński
Prof. Grzegorz Madycki
Prof. Joanna Maj
Prof. Ewa Małecka-Panas
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Dr med. Jacek Moskalewicz
Dr hab. med. Andrzej Mróz
Prof. Stanisław Pomianowski
Dr med. Aleksander Prejbisz
Prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka
Dr hab. med. Jacek Sobocki
Prof. Walerian Staszkiewicz
Dr psychologii Monika Suchowierska
Prof. Marek Szczepkowski
Prof. Marek Tałałaj
Prof. Wiesław Tarnowski
Prof. Adam Torbicki
Dr med. Witkowski Wojciech
Dr med. Beata Zaborska
Prof. Henryk Zieliński
Prof. Zofia Zwolska