Lista Recenzentów 2016 r.


Prof. Michał Pirożyński
Prof. Wiesław Tarnowski
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Prof. Wojciech Zgliczyński
Prof. Stanisław Pomianowski
Prof. Teresa Jackowska
Dr hab. med. Wojciech Pypno
Prof. Witold Bartnik
Prof. Ewa Matysiak
Prof. Jerzy Kowalczyk
Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Dr psychologii Monika Suchowierska-Stephany
Dr nauk hum. Jacek Moskalewicz
Prof. Jacek Grygalewicz
Dr hab. med. Ireneusz Kozicki
Dr hab. med. Bolesław Kalicki
Prof. Mirosław Wielgoś
Prof. Ewa Lech-Marańda
Prof. Grzegorz Jakiel
Prof. Krzysztof Preis
Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
Prof. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska
Prof. Magdalena Durlik
Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Dr med. Piotr Kryst
Dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczak
Prof. Marek Szczepkowski
Prof. Tadeusz Pieńkowski
Prof. Michał Matysiak
Dr. hab. med. Paweł Łaguna
Prof. Wojciech Młynarski
Dr hab. med. Piotr Tyszko