Majowy numer „Postępów Nauk Medycznych”

Dodał  |  0 Komentarzy

Z przyjemnością informujemy, że piąty numer miesięcznika „Postępy Nauk Medycznych” jest dostępny w sprzedaży. Numer poświęcony zdrowiu publicznemu został przygotowany pod redakcją dr hab. n. med. Doroty Cianciary z Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia CMKP w Warszawie.
W tym wydaniu przeczytają Państwo prace badawcze, poglądowe i opisy przypadków dotyczące m.in.: stanu kadrowego i systemu kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek, finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego w wybranych krajach europejskich, ustawy o zdrowiu publicznym, promocji zdrowia i jej roli w zmniejszaniu nierówności w zdrowiu, obowiązkowych szczepień ochronnych jako narzędzi zdrowia publicznego i wiele innych tematów.

Zamówienia można zgłaszać telefonicznie +48 (22) 836-96-69 oraz drogą e-mailową u.wyrzykowska@borgis.pl. Dostępna jest także wersja elektroniczna czasopisma.