Next issue


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 10/2014


Numer poświęcony endokrynologii dziecięcej został
przygotowany pod redakcją dr hab. n. med. Beaty Pyrżak.

 

E N D O K R Y N O L O G I A D Z I E C I Ę C A

P E D I A T R I C E N D O K R Y N O L O G Y

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Relationship between adiponectin levels and metabolic syndrome components in obese children and adolescents
Ocena zależności między stężeniem adiponektyny i składowymi zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży z otyłością prostą
Małgorzata Rumińska, Anna Majcher, Beata Pyrżak, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Ewelina Witkowska- Sędek,Danuta Janczarska

Factors contributing to the development of diseases of the oral mucosa and gums in children with type 1 diabetes
Czynniki sprzyjające rozwojowi chorób błony śluzowej jamy ustnej oraz dziąseł u dzieci z cukrzycą typu 1
Izabela Rogozińska, Beata Pyrżak, Grażyna Miszkurka, Angelika Kalińska, Maria Dąbkowska, Dorota Olczak-Kowalczyk

The use of fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of thyroid nodules
Zastosowanie biopsji cienkoigłowej w diagnostyce guzków tarczycy
Magdalena Grajewska-Ferens, Joanna Cielecka-Kuszyk

Effect of nutritional statuson growth velocity in the first year of growth hormone treatment of children with Growth Hormone Deficiency
Wpływ odżywienia dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki na szybkość wzrastania w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu
Anna Majcher, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Ewa Woźniak, Beata Pyrżak

ALP, b-ALP, PICP and ICTP in children with growth hormone deficiency during the first year of growth hormone treatment
ALP, b-ALP, PICP i ICTP u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu
Ewelina Witkowska-Sędek, Anna Kucharska, Beata Pyrżak

Assessment of vitamin D supplementation in the Warsaw’s children after infancy- a preliminary study
Ocena suplementacji witaminą D u dzieci warszawskich po okresie niemowlęcym – badanie pilotażowe
Ada Borowiec, Monika Milczarek, Katarzyna Wyborska, Agata Cichal, Anna M. Kucharska

Plasma vitamin D levels in obese children: relationship with selected anthropometric and metabolic parameters
Ocena zależności między stężeniem witaminy D w surowicy krwi a wybranymi parametrami antropometrycznymi i metabolicznymi u dzieci z otyłością prostą
Maria Krajewska, Anna Kucharska, Anna Majcher, Beata Pyrżak

Immunomodulators and immunostimulants in the diet of children and teenagers suffering from simple obesity
Składniki immunomodulujące i immunostymulujące w diecie dzieci i młodzieży z otyłością prostą
Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Małgorzata Janusz, Anna Jeznach-Steinhagen, Beata Pyrżak

 

Poziom samooceny i poziom ogólnego zadowolenia z życia wśród młodzieży z nadwagą i otyłością
Self-esteem and life satisfaction in overweight and obese adolescents
Domosławska-Żylińska Katarzyna, Pyrżak Beata

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT

Cukrzycowa kwasica ketonowa u dzieci – opis trzech przypadków
Diabetic ketoacidosis in children – report of three cases
Grażyna Miszkurka, Beata Pyrżak, Katarzyna Kądziela, Ewelina Witkowska-Sędek

 

Małopłytkowość w przebiegu tyreotoksykozy u 16-letniej dziewczyny
Thrombocytopenia in the course of thyrotoxicosis in 16 year-old girl
Dorota Artemniak-Wojtowicz, Anna Kucharska, Łukasz Hutnik, Beata Pyrżak