No 1/2020


P o s t ę p y  N a u k  M e d y c z n y c h  1/2020

The journal is edited by Professor Jerzy Robert Ladny, Md, PhD, Head of Department of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok


ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

Analiza czynników ryzyka i charakterystyka kliniczna pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku w 2016 roku
Analysis of risk factors and clinical characteristic of stroke patients admitted to the Department of Neurology, Medical University of Bialystok in 2016
Katarzyna Kapica-Topczewska, Weronika Golec, Joanna Kulikowska, Jakub Izycki-Herman, Adam Gryko, Malgorzata Wasilewska, Magdalena Kowalczyk, Anna Dabrowska, Weronika Wozniak, Agata Czarnowska, Jan Kochanowicz, Alina Kulakowska – s. 4-11
Komunikacja alternatywna w głębokim niedosłuchu i głuchocie
Alternative communications in severe hearing loss and deafness
Julia Pipiro-Belka, Anna Lobaczuk-Sitnik, Andrzej Sieskiewicz, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Jerzy Robert Ladny, Maciej Zdrojkowski – s. 12-18

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Zaburzenia głosu i mowy uwarunkowane psychogennie
Voice disorders as a result of psychological disturbances
Klaudia Sowa, Anna Lobaczuk-Sitnik, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Jerzy Robert Ladny – s. 19-27
Aspekt prawny użycia AED
Legal aspect of AED use
Katarzyna Pogorzelczyk, Daniel Slezak, Marlena Robakowska, Przemyslaw Zuratynski, Kamil Krzyzanowski, Rafal Szczepanski, Sylwia Jaltuszewska – s. 28-34


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.