No. 10/2012


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 10/2012ORIGINAL PAPERS

Badania molekularne nieczerniakowych nowotworów skóry
Molecular studies of non-melanoma skin cancers
Mariola Wyględowska-Kania, Joanna Gola, Anna Fila-Daniłow, Dominika Wcisło-Dziadecka, Ligia Brzezińska-Wcisło, Urszula Mazurek – s. 752-757

Ekspresja genów kodujących transformujący czynnik wzrostowy ß1 i jego receptory u chorych z twardziną układową i objawem Raynauda
Transforming growth factor ß1 and its receptors gene expression in patients with systemic sclerosis and Raynaud’s phenomenon
Anna Lis-Święty, Joanna Gola, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 758-764

Aktywność transkrypcyjna genów kodujących czynnik martwicy nowotworów ? i jego receptorów u chorych z twardziną układową i objawem Raynauda
Transcriptional activity of genes coding tumour necrosis factor ? and its receptors in patients with systemic sclerosis and Raynaud’s phenomenon
Anna Lis-Święty, Joanna Gola, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 765-770

Niskie stężenie kwasu foliowego jako jeden z czynników predysponujących do rozwoju raków podstawnokomórkowych skóry
Low folic acid serum concentration as one of the factors leading to basal cell carcinoma development
Małgorzata Drobnicka-Stępień, Joanna Narbutt, Irmina Olejniczak, Anna Sysa-Jędrzejowska, Aleksandra Lesiak – s. 771-776

Skórno-śluzówkowe objawy uboczne retinoidów doustnych w terapii trądziku pospolitego
Skin-mucous side effects of the retinoids in the therapy of acne vulgaris
Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 777-786

Stężenie kalcydiolu u chorych na łuszczycę leczonych fototerapią UVB 311
Calcidiol level in patients with psoriasis treated with NB-UVB therapy
Magdalena Kolanko, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 787-793

Wpływ atorwastatyny i perindoprilu na cykl włosowy na modelu zwierzęcym – ryzyko łysienia polekowego u pacjentów kardiologicznych
Impact of atrovastatin and perindopril on the hair cycle in rodent model – risk of drug induced alopecia in patients with heart disease
Małgorzata Latusek, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 794-799


REVIEW PAPERS

Nowe horyzonty patogenezy i terapii chorób włosów
New perspectives on the pathogenesis and treatment of hair disorders
Ligia Brzezińska-Wcisło, Dominika Wcisło-Dziadecka, Elżbieta Meszyńska, Małgorzata Latusek, Anna Lis-Święty – s. 800-805

Alergia kontaktowa na preparaty glikokortykosteroidowe
Contact allergy to corticosteroids
Marek Kot, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka – s. 806-810

Hidradenitis suppurativa/Acne inversa – etiopatogeneza, obraz kliniczny i możliwości terapeutyczne
Hidradenitis suppurativa/Acne inversa – etiopathogenesis, clinical presentation and therapeutic options
Grażyna Chodorowska – s. 811-816

Przewlekły świąd: nadal wyzwanie, ale nowe kierunki rozwoju zostały wyznaczone
Chronic pruritus: still a challenge but new directions of development have been indicated
Adam Reich, Jacek Szepietowski – s. 817-822

Komentarz do prac
Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 823-824

Comment
Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 825-826