No. 11/2012


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 11/2012


Wstęp
prof. Wojciech Zgliczyński – s. 832


ORIGINAL PAPERS

Nadciśnienie tętnicze w przypadkowo wykrytych guzach nadnerczy
Arterial hypertension in adrenal incidentalomas
Anna A. Kasperlik-Załuska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Elżbieta Rosłonowska, Wojciech Jeske, Maciej Otto, Andrzej Cichocki, Wojciech Zgliczyński – s. 833-836

Zależność między masą tłuszczu brzusznego i gynoidalnego a wskaźnikami metabolicznymi i stężeniem androgenów u otyłych kobiet z PCOS
Association between abdominal and gynoid fat mass, metabolism markers and serum androgens in obese women with polycystic ovary syndrome**
Jarosław Kozakowski, Michał Rabijewski, Wojciech Zgliczyński – s. 837-842

Ocena przydatności klinicznej zaburzeń libido w rozpoznawaniu hipogonadyzmu późnego u mężczyzn
An assessment of clinical importance of low libido in the evaluation of men with late-onset hypogonadism
Michał Rabijewski, Lucyna Papierska, Jarosław Kozakowski, Wojciech Zgliczyński – s. 843-847

Stężenie witaminy D u chorych leczonych dożylnie ibandronianem – badanie kohortowe
Vitamin D status in patients treated with intravenous ibandronate – a cohort study
Lucyna Papierska, Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Piotr Dudek, Małgorzata Gietka-Czernel – s. 848-850

Leczenie cukrzycy typu 1 u pacjentki z orbitopatią tarczycową, otrzymującej systemową dożylną kortykoterapię
Treatment of type 1 diabetes mellitus in female patient with Graves’ orbitopathy, receiving intravenous systemic corticotherapy
Małgorzata Godziejewska-Zawada, Helena Jastrzębska – s. 851-854

Lekarze specjalizujący się w endokrynologii – charakterystyka grupy
Physicians specializing in endocrinology – characteristics of a group
Wojciech Stefan Zgliczyński – s. 855-859

Ocena skuteczności kortykoterapii dożylnej w prewencji zaostrzenia orbitopatii tarczycowej u osób z chorobą Gravesa i Basedowa leczonych radiojodem z powodu nadczynności tarczycy
Evaluation of the efficacy of intravenous corticotherapy in preventing exacerbation of thyroid orbitopathy in patients with Graves’ disease treated with radioactive iodine due to hyperthyroidism
Magdalena Kochman, Helena Jastrzębska, Ewa Szczepańska, Joanna Zgliczyńska-Widłak, Jadwiga Janik – s. 860-865


REVIEW PAPERS

Akromegalia a układ sercowo-naczyniowy
Acromegaly and cardiovascular diseases
Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński – s. 866-871

Wpływ hiperaldosteronizmu na układ sercowo-naczyniowy
The effect of hyperaldosteronism on the cardiovascular system
Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Aleksandra Kruszyńska – s. 872-875

Niedoczynność tarczycy a układ sercowo-naczyniowy
Hypothyroidism and cardiovascular system
Małgorzata Gietka-Czernel – s. 876-881

Wpływ amiodaronu na tarczycę
Effects of amiodarone on the thyroid function
Helena Jastrzębska – s. 882-888

Zespół Cushinga a choroby układu sercowo-naczyniowego
Cushing’s syndrome and diseases of cardiovascular system
Agnieszka Baranowska-Bik, Wojciech Zgliczyński – s. 889-894

Zespół policystycznych jajników a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
The risk of coronary-vascular diseases in polycystic ovary syndrome
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 895-899

Niedobór witaminy D a choroby układu sercowo-naczyniowego
Role of Vitamin D Deficiency in Cardiovascular Disease
Waldemar Misiorowski – s. 900-905

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński – s. 906-907

Comment
Prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD – s. 908-909